Datateknik och informatik

Vi satsar på fortsatt utveckling av våra utbildningsprogram och vår forskning för att ständigt erbjuda aktuella och spännande IT-utbildningar. Detta görs i samarbete med bland annat branschens företag.

Avdelningen för datateknik och informatik har cirka 30 anställda som arbetar med utbildning och forskning. Avdelningen leds av avdelningschefen som tar hjälp av en ledningsgrupp.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två kandidatprogram, två ingenjörsprogram och två masterprogram.

För att kunna erbjuda aktuella utbildningsprogram samarbetar vi med näringslivet genom ett branschråd.

Forskning

Forskning och utveckling (FoU) sker inom artificiell intelligens, människa-maskininteraktion samt verksamhetsarkitekturer.

Personal

Personal vid avdelningen Datateknik och informatik hittar du här.

Sidan uppdaterad 2020-11-17