Matematik, fysik och kemi

Kunskaper i matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi är den grund som många tekniska tillämpningar vilar på.

Utbildning

Olika matematik-, fysik- och kemikurser finns i alla program på Tekniska Högskolan. Samtliga kan också läsas som fristående kurser. Avdelningen för matematik, fysik och kemi ansvarar för dessa kurser i matematik, fysik och kemi.

Vi ger Tekniskt basår och Teknisk bastermin för dig som vill läsa en teknisk inriktning på högskola och som behöver komplettera matematik, fysik och kemi.

Vid avdelningen jobbar lärare med lång erfarenhet av undervisning i dessa ämnen på både högskole- och gymnasienivå. Kurserna är ofta mycket uppskattade av studenter.

Mattestuga

Varje tisdag, hela terminen, kan du få hjälp med alla typer av matematikproblem av matematiklärare från Tekniska Högskolan.

Plats: Bibliotekets läsesal, C 2004. Tid: 17.00-19.00

Välkomna!

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning inom tillämpad matematik och teknisk fysik.

Personal

Personal vid avdelningen matematik, fysik och kemi hittar du här.

Sidan uppdaterad 2020-04-28