Search toggle

Bibliotekets utställning om Akademisk högtid

Lördagen den 25 september firar Jönköping University Akademisk högtid med professorsinstallation och doktorspromotion. På biblioteket uppmärksammar vi högtiden med en utställning.

Vid ceremonin, som du kan följa live från Spira klockan 14:00-16:00, kommer sju professorer att installeras och 26 doktorer att promoveras. I bibliotekets utställning kan du kan ta del av avhandlingar och andra akademiska publikationer från de deltagande doktorerna och professorerna.

Du kan även läsa om den akademiska högtidens historia samt titta på några av insignierna som tillhör ceremonin.

Välkomna!

2021-09-20