Du som är student eller personal vid Jönköping University använder JU-kortet för att låna och återlämna i bibliotekets självbetjäningsautomater. Som anställd kan du även reservera böcker som inte är utlånade och få dem skickade till ditt postfack. Klicka på reservera i exemplarposten i Primo så kommer lånet med internposten.

För att kunna läsa e-böcker och artiklar i fulltext krävs internetuppkoppling och utanför campus även inloggning med ditt användarkonto.

Är boken du söker utlånad, kan du ställa dig i kö genom att reservera den i Primo. Du kan se dina lån och reservationer på Mina sidor.

Ett eller flera exemplar av de böcker som är kurslitteratur vid någon av högskolans kurser finns placerade i en särskild kursboksamling på entréplanet. Böckerna i kursbokssamlingen kan lånas i två dagar.

Det kan även finnas exemplar placerade på sin vanliga ämneshylla som kan lånas i 14 dagar.

Vid stor efterfrågan på en titel kan ytterligare exemplar köpas in.