Search toggle

Datastream flyttas till JIBS

Databasen Datastream flyttas till datorer i sal B3030 (JIBS lokaler). Flytten från biblioteket görs i samråd med IT Helpdesk och JIBS för att öka närheten till berörda lärare och IT Helpdesk för teknisk support.


2014-12-11