Search toggle

2 000 nya e-böcker från Springer


Biblioteket har nu tillgång till ytterligare drygt 2 000 e-böcker via SpringerLink . Böckerna är inom företags- och nationalekonomi, datavetenskap och ingenjörsvetenskap.

2014-02-14