Search toggle

Encyclopedia of social work via biblioteket

Nu kan biblioteket ge tillgång till Encyclopedia of social work.

Encyclopedia of social work är ett uppslagsverk i form av en databas med över 400 översiktsartiklar om praktiska och teoretiska aspekter av socialt arbete. Den bygger vidare på en tidigare tryckt version och ges ut av Oxford university press och National association of social workers.

I databasen finns även 200 biografier över personer inom ämnesområdet. Varje artikel har en referenslista som ger tips på vidare läsning.

2013-12-12