Planerat underhåll

Störningar på grund av planerat underhåll kan ske mellan 21-22 oktober.

Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Forskningsmiljön har tre forskningsgrupper:

Personer som har möte

Kunskapskulturer och undervisningspraktiker

Personer som har möte.

Preschool Education Research

Personer som har möte.

Mathematics Education Research

Kontakt

Forsningsmiljöledare:
Jesper Boesen

Gemensamt för forskningen i miljön är att den utgår från frågor som olika aktörer inom utbildnings-systemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildning. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JUs lärarutbildningsprogram.

Sidan uppdaterad 2020-06-23