Robert Gunnarsson

Universitetslektor fysik

Docent
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Teknologie doktor


Civilingenjör


Forskning

Roberts forskning ligger i första hand inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Men han har också stort intresse för fasta tillståndets fysik, och speciellt fenomen i magnetiska material.

Biografi

Robert Gunnarsson disputerade 2004 vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, och är sedan 2015 docent i fysik. Han har arbetat vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU, sedan 2007, med både forskning och undervisning. Undervisningen omfattar kurser på både grundläggande och avancerad nivå och berör framförallt lärarprogrammen och det naturvetenskapliga basåret. Forskningen ligger framförallt inom det matematikdidaktiska området. Robert är ämnesansvarig för matematik- och fysikämnet på lärarprogrammen. Sedan 2014 är han programansvarig för Naturvetenskapligt basår.

Artikel

Gunnarsson, R. Hellquist, B. Strömdahl, H. Zelic, D. (2018). Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter. : John Wiley & Sons More information
Gunnarsson, R. Wei Sönnerhed, W. Hernell, B. (2016). Does it help to use mathematically superfluous brackets when teaching the rules for the order of operations?. : Springer Netherlands More information
Stepantsov, E. Kazakov, S. Belikov, V. Makarova, I. Arpaia, R. Gunnarsson, R. Lombardi, F. (2014). Ablation replacement of iron with Co, Mn, Ni, and Cu during growth of iron-based superconductor films in the Fe0.9M0.1Se0.92 system. More information
Stepantsov, E. Kazakov, S. Belikov, V. Makarova, I. Arpaia, R. Gunnarsson, R. Lombardi, F. (2013). Investigation into the growth and structure of thin-film solid solutions of iron-based superconductors in the FeSe0.92-FeSe0.5Te0.5 system. More information
Demidov, V. Ovsyannikov, G. Petrzhik, A. Borisenko, I. Shadrin, A. Gunnarsson, R. (2013). Magnetic anisotropy in strained manganite films and bicrystal junctions. : American Institute of Physics (AIP) More information
Kalabukhov, A. Claeson, T. Aurino, P. Gunnarsson, R. Winkler, D. Olsson, E. Tuzla, N. Börjesson, J. Cao, Y. Nyborg, L. Boikov, Y. Serenkov, I. Sakharov, V. Volkov, M. (2012). Inhomogeneous Microstructure and Electrical Transport Properties at the LaAlO3/SrTiO3 Interface. More information
Gunnarsson, R. (2012). Anisotropic spin-orbit interaction revealed by in-plane magnetoresistance in single-oriented SrRuO3 thin films. : American Physical Society More information
Popok, V. Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Lemeshko, S. Claeson, T. Winkler, D. (2010). Kelvin Probe Force Microscopy Study of LaAlO3/SrTiO3 Heterointerfaces. More information
Brucas, R. Hanson, M. Apell, P. Nordblad, P. Gunnarsson, R. Hjörvarsson, B. (2010). Tunneling and charging effects in discontinuous superparamagnetic Ni81Fe19/Al2O3 multilayers. : American Physical Society More information
Bielecki, J. Rauer, R. Zanghellini, E. Gunnarsson, R. Dörr, K. Börjesson, L. (2010). Two-component heat diffusion observed in LaMnO3 and La0.7Ca0.3MnO3. : Americal Physical Society More information
Gunnarsson, R. Kalabukhov, A. Winkler, D. (2009). Evaluation of recipes for obtaining single terminated perovskite oxide substrates. : Elsevier More information
Kalabukhov, A. Boikov, Y. Serenkov, I. Sakharov, V. Popok, V. Gunnarsson, R. Börjesson, J. Ljustina, N. Olsson, E. Winkler, D. Claeson, T. (2009). Cationic disorder and phase segregation in LaAlO3/SrTiO3 heterointerfaces evidenced by medium-energy ion spectroscopy. More information
Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Börjesson, J. Olsson, E. Winkler, D. Claeson, T. (2008). Effect of various deposition conditions on the electrical properties of LAO/STO hetero interfaces. More information
Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Börjesson, J. Olsson, E. Claeson, T. Winkler, D. (2007). Effect of oxygen vacancies in the SrTiO3 substrate on the electrical properties of LaAlO3/SrTiO3 interface. More information
Gunnarsson, R. Hanson, M. (2006). Magnetization reversal processes in magnetic bicrystal junctions. More information
Gunnarsson, R. Hanson, M. Dubourdieu, C. (2005). Magnetoresistance in bicrystal grain-boundary junctions analyzed within the Stoner-Wohlfarth model. : Elsevier More information
Gunnarsson, R. Hanson, M. (2004). Misorientation angle dependence of bicrystal magnetoresistance within the model of coherent rotation. More information
Gunnarsson, R. Hanson, M. Dubourdieu, C. (2004). Stoner-Wohlfarth model applied to bicrystal magnetoresistance hysteresis. More information

Konferensbidrag

Gunnarsson, R. (2014). The model of the particle nature of matter in science and science education. More information
Gunnarsson, R. Karlsson, A. (2014). Brackets and the structure sense. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning. Linköping: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF More information
Karlsson, A. Gunnarsson, R. (2013). Students' perceptions of brackets. Kiel, Germany: IGPME More information
Gunnarsson, R. Hernell, B. Sönnerhed, W. (2012). On the use of emphasizing brackets when learning precedence rules. Skrifter från svensk förening för matematikdidaktisk forskning. Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) More information
Kalabukhov, A. Claeson, T. Aurino, P. Gunnarsson, R. Winkler, D. Olsson, E. Tuzla, N. Börjesson, J. Boikov, Y. Serenkov, I. Sakharov, V. Volkov, M. (2012). Electrical and structural properties of ABO3/SrTiO3 interfaces. MRS Proceedings. Warrendale, Pa.: Materials Research Society More information
Gunnarsson, R. Hernell, B. Sönnerhed, W. (2012). Useless brackets in arithmetic expressions with mixed operations. : The International Group for the Psychology of mathematics Education More information
Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Winkler, D. Claeson, T. Börjesson, J. Ljustina, N. Olsson, E. Boikov, Y. Serenkov, I. Sakharov, V. Popok, V. (2009). Correlation between cationic defects and electrical conductivity of LAO-STO interfaces. More information
Ljustina, N. Börjesson, J. Kalabukhov, A. Gunnarsson, R. Winkler, D. Olsson, E. (2009). Intermixing at the interface between epitaxial LaAlO3 thin films on (001) SrTiO3 substrates. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information