Medie- och kommunikationsvetenskap

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Brinner du för kommunikation? Vill du jobba som kommunikatör? Eller kanske social media manager, medieproducent, copywriter eller journalist? Dagens medie- och kommunikationslandskap utvecklas i rasande takt och erbjuder enorma möjligheter för den med rätt utbildning. Det här programmet ger dig omfattande kunskaper om medier och kommunikation, samtidigt som du kan skräddarsy din utbildning efter dina intressen.

Programmet kan läsas med inriktningarna Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation och Global Communication. Det finns också en Öppen ingång som låter dig välja inriktning senare under utbildningen. Under det första året läser alla studenter gemensamma kurser för att sedan delas in i de olika inriktningarna. Efter det kan du profilera din utbildning ytterligare genom praktik, uppsats, projektarbete och en valbar termin, med valbara kurser eller utlandsstudier vid ett av HLK:s många partneruniversitet.

Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus, ett fokus på kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, samt en ambition att hålla kurserna ajour med dagens föränderliga medielandskap.

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Det finns också en Öppen ingång som låter dig välja inriktning senare under utbildningen. Under det första året läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Inriktningarna du kan välja mellan är:

Utöver kurserna inom din inriktning kan du profilera din utbildning ytterligare genom praktik, uppsatser, projektarbete och en valbar termin, med valbara kurser eller utlandsstudier vid ett av Högskolan för lärande och kommunikations många partneruniversitet.

Jönköping University har ett internationellt fokus och det finns goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta internationella studenter och gästföreläsare i flera av kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska tillsammans med internationella studenter.

Som student på MKV-programmet får du en tät kontakt med kommunikationsbranschen. I de flesta av utbildningens kurser möter du branschfolk, ofta före detta MKV-studenter, som gästföreläser för att ge dig sina perspektiv. Ibland är gästerna också med och ger återkoppling på dina examinationsuppgifter. Utbildningen har också ett programråd med representanter från branschen som ger input på innehållet och utvecklar programmet.

På hösten arrangerar studenterna i programmet en branschdag där yrkesverksamma från olika områden delar med sig av sina erfarenheter till varandra och till studenterna.

För oss är det viktigt att du som student får in en fot i arbetslivet och därför prioriterar vi en lång praktikperiod som vi har valt att lägga under termin 6, sist i utbildningen. Praktikkursen är 12 veckor och kallas Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ungefär hälften av våra studenter får erbjudande om fortsatt arbete på sin praktikplats. Innan praktikkursen genomför alla studenter ett projekt för en extern uppdragsgivare. Exempel på uppdrag kan vara inom varumärkesarbete, filmproduktion, grafisk produktion, kommunikationsplaner eller projekt inom digital kommunikation.

Efter utbildningen har du med din examen ett strategiskt tänk som du kan applicera på olika typer av kommunikation. Du har ett teoretiskt djup som är förankrat i praktiken. Du är attraktiv för en bred arbetsmarknad, men har nischat dig genom ditt val av inriktning, den valbara terminen, dina fördjupningar i din kandidatuppsats, det branschanknutna projektarbetet och din praktikplats.

Tänk dig att du kan kika in på jobbet hos våra alumner (tidigare studenter). De skapar content i sociala medier, de planerar event för att behålla varumärkets position eller nå nya målgrupper, de hjälper kommunala förvaltningar att anpassa sin information till invånarna och de utbildar chefer i kommunikativt ledarskap. För att nämna några exempel.

Här är tio exempel på titlar som tidigare studenter hade på sitt första jobb efter utbildningen:

  • Kommunikatör
  • Social media manager
  • Projektledare
  • Digitala medier-strateg
  • Journalist
  • Eventansvarig
  • Webbkoordinator
  • PR-konsult
  • Marknadskommunikationschef
  • Copywriter

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Läs mer om vårt masterprogram Sustainable Communication.öppnas i nytt fönster

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52518| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52519| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52520| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52521| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52522 | Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

År 1

Introduktion till MKV 7,5 hp
Texten som arbetsredskap 7,5 hp
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7,5 hp
Medier, politik och samhälle 7,5 hp
Kommunikation och organisation 7,5 hp
Kommunikation för hållbar utveckling 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I 7,5 hp
Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap I 7,5 hp

År 2

Inriktning Marknadskommunikation:
Kommunikation, reklam och marknad
7,5 hp
Strategic Brand Management 7,5 hp
Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Kreativt skrivande 7,5 hp

Inriktning Medieproduktion:
The Foundations of Journalism 7,5 hp
Radioproduktion 7,5 hp
Videoproduktion 7,5 hp
Integrerad medieproduktion 7,5 hp

Inriktning Strategisk kommunikation:
Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Samhälle och språk 7,5 hp
Marknad och medier 7,5 hp
Crisis Communication 7,5 hp

Inriktning Global Communication:
Communication across Cultures 7,5 hp
Communication in a Global Media Context 7,5 hp
Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp

Valbara kurser/Utlandsstudier 30 hp

År 3

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp
Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap II 15 hp
Projektarbete 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
18 hp

ProgramöversiktPDF

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan