Medie- och kommunikationsvetenskap

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Vill du arbeta med hållbarhet, bli skicklig på att kommunicera målgruppsinriktade budskap och arbeta strategiskt med kommunikation? Eller kanske jobba med innehåll eller journalistik? På Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet väljer du själv inriktning.

Dagens medie- och kommunikationslandskap är under ständig utveckling och erbjuder stora möjligheter för dig med rätt utbildning. MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Utöver kurserna inom din inriktning har du goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom praktik, projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

MKV-programmet på Jönköping University har en hållbarhetsprofil. Vi vill utbilda dig som vill göra samhället och världen mer hållbar - socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Inriktningar

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under utbildningens första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Inriktningarna du kan välja mellan är:

Utöver kurserna inom din inriktning har du goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom din praktik, projektarbete, uppsatser och en valbar termin.

Studera utomlands

Jönköping University har ett internationellt fokus och det finns goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta utländska studenter och gästföreläsare i flera av de olika kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska.

Praktik och VFU

Som student på MKV-programmet får du en tät kontakt med kommunikationsbranschen. I de flesta av utbildningens kurser möter du branschfolk, ofta före detta MKV-studenter, som gästföreläser för att ge dig sina perspektiv. Ibland är gästerna också med och ger återkoppling på dina examinationsuppgifter. Utbildningen har också ett programråd med representanter från branschen som ger input på innehållet och utvecklar programmet.

På hösten arrangerar studenterna i programmet en branschdag där yrkesverksamma från olika områden delar med sig av sina erfarenheter till varandra och till studenterna.

För oss är det viktigt att du som student får in en fot i arbetslivet och därför prioriterar vi en lång praktikperiod som vi har valt att lägga under termin 6, sist i utbildningen. Praktikkursen är 12 veckor och kallas Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ungefär hälften av våra studenter får erbjudande om fortsatt arbete på sin praktikplats. Innan praktikkursen genomför alla studenter ett projekt för en extern uppdragsgivare. Exempel på uppdrag kan vara inom varumärkesarbete, filmproduktion, grafisk produktion, kommunikationsplaner eller projekt inom digital kommunikation.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du med din examen ett strategiskt tänk som du kan applicera på olika typer av kommunikation. Du har ett teoretiskt djup som är förankrat i praktiken. Du är attraktiv för en bred arbetsmarknad men har nischat dig genom ditt val av inriktning, genom den valbara terminen, genom dina fördjupningar i din kandidatuppsatsen och i det branschanknutna projektarbetet samt genom ditt val av praktikplats.

Tänk dig att du kan kika in på jobbet hos våra alumner (tidigare studenter). De skapar content i sociala medier, de planerar event för att behålla varumärkets position eller nå nya målgrupper, de hjälper kommunala förvaltningar att anpassa sin information till invånarna och de utbildar chefer i kommunikativt ledarskap. För att nämna några exempel.

Här är tio exempel på titlar som tidigare studenter hade på sitt första jobb efter utbildningen:

  • Kommunikatör
  • Social media manager
  • Projektledare
  • Digitala medier-strateg
  • Journalist
  • Eventansvarig
  • Webbkoordinator
  • PR-konsult
  • Marknadskommunikationschef
  • Copywriter

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Läs mer om vårt magisterprogram Sustainable Communication.öppnas i nytt fönster

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52518| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52519| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52520| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52521| Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52522 | Läs mer om inriktningen

Till ansökan (öppnar 16 mars)

År 1

Introduktion - MKV i teori och praktik 7,5 hp
Språket som arbetsredskap 7,5 hp
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7,5 hp
Medier, politik och samhälle 7,5 hp
Kommunikation och organisation 7,5 hp
Kommunikation för hållbar utveckling 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I 7,5 hp
Uppsats 7,5 hp

År 2

Inriktning Marknadskommunikation:
Kommunikation, reklam och marknad
7,5 hp
Strategic Brand Management 7,5 hp
Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Kreativt skrivande 7,5 hp

Inriktning Medieproduktion:
The Foundations of Journalism 7,5 hp
Radioproduktion 7,5 hp
Videoproduktion 7,5 hp
Integrerad medieproduktion 7,5 hp

Inriktning Strategisk kommunikation:
Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Samhälle och språk 7,5 hp
Marknad och medier 7,5 hp
Crisis Communication 7,5 hp

Inriktning Global Communication:
Communication across Cultures 7,5 hp
Communication in a Global Media Context 7,5 hp
Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp

Valbara kurser/Utlandsstudier 30 hp

År 3

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp
Uppsats 15 hp
Projektarbete 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
18 hp

ProgramöversiktPDF


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information