Global Communication

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

På Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Global Communication står interkulturell och internationell kommunikation i fokus. Under inriktningsterminen läser du alla kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Global Communication passar dig som vill arbeta som kommunikatör i en internationell miljö. Det kan röra sig om arbete i en svensk organisation med omfattande utländska kontakter, eller en kommunikatörstjänst helt baserad i utlandet. Genom att förlägga den valbara terminen på något av våra partneruniversitet utomlands, välja att göra den verksamhetsförlagda utbildningen i ett annat land eller i en interkulturell miljö i Sverige och kanske också samla in data till din kandidatuppsats utomlands, kan du med den här inriktningen få en stark internationell prägel på din examen.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-52518
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Global Communication. Kurserna ges på engelska och de flesta samläses med utbytesstudenter från andra länder.

Communication across Cultures 7,5 hp
En kurs som lyfter fram kommunikationsmönster i olika kulturer. Du får insikt i mångkulturell kommunikation i exempelvis strategiska kommunikationsarbeten.

Communication in a Global Media Context 7,5 hp
En kurs där du får ta del av olika mediesystem och medielandskap. Kursen tar upp fördelar och nackdelar med dagens globalisering och vårt mediesamhälle.

Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Du utvecklar kunskap om och förståelse för ledarskap i olika kulturer. Kursen tar även upp kriskommunikation och interna kommunikationsbehov inom företag och organisationer.

Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp
Kursen ger dig insikter i varumärkesbyggande processer, marknadskommunikation och medierelationer i en tvärkulturell miljö.


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 16 mars)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information