AFO - Kontakt och personal

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, AFO, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 36
Fax: 036 - 10 12 50

Avdelningschef
Annette Nygårdh

Biträdande avdelningschef
Frida Liabäck

Sjuksköterskeprogrammet


Programansvarig

Tillan Strand

VFU/programsamordnare

Charlott Lindholm

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl


Program på avancerad nivå


Programansvarig

Karina Huus

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Linda Johansson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt


Avdelningen för omvårdnad

Annika Grynne

Anna Abelsson

Anna Anderson

Caroline Andersson

Anna Karin Andersson

Margareta Ankarberg

Maria Björk

Anders Broström

Maria Brovall

Björn Erfors

Johanna Falck

Anna Granath

Marcus Gustafsson

Lena Haraldsson

Maria Henricson

Karina Huus

Anna Johnsen

Lise-Lotte Jonasson

Charlotte Karlsson

Therese Karlsson

Fanny Kårelind

Frida Liabäck

Anna Lindblad

Charlott Lindholm

Dan Malm

Berit Munck

Henrik Mårtensson

Saffran Möller

Annette Nygårdh

Per Odestrand

Christina Petersén

Christina Petersson

Emelie Pettersson

Janina Pärssinen

Elizabeth Rosell

Sandra Siebmanns

Mia Skoog

Tillan Strand

Ylva Ståhl

Charlotta Wikström

Sidan uppdaterad 2020-04-14