Anna Johnsen

Universitetsadjunkt omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Doktorand Hälsa och vårdvetenskap

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Programansvarig omvårdnad

Kontakt

Rum
Ga612
Telefon
+46 36-10 1667
Signatur/Kortnamn
JOHANN
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Anna Johnsen är doktorand inom Hälsa och Vårdvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd. Hennes doktorandprojektet handlar om arbetsmiljö och hälsa hos personal inom ambulanssjukvården. Det övergripande syftet är att beskriva faktorer av vikt för återhämtning, såsom stress, fysisk aktivitet, sömn och vila, samt dessa faktorers relation till arbetsmiljö, livsstil och hälsa för ambulanspersonalen.

Biografi

Anna är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Hon har arbetat kliniskt som sjuksköterska från 1997, huvudsakligen inom intensivvård. Anna anställdes som adjunkt vid Hälsohögskolan 2012. Utöver sin sjuksköterskeexamen, har hon även en magisterexamen i folkhälsovetenskap.

Artikel

Johnsen, A., Alfredsson, L., Knutsson, A., Westerholm, P., Fransson, E. (2016). Association between occupational physical activity and myocardial infarction: a prospective cohort study BMJ Open, 6(10). More information

Konferensbidrag

Johnsen, A., Alfredsson, L., Knutsson, A., Westerholm, P., Fransson, E. (2016). Weak associations between occupational physical activity and myocardial infarction. 25th EPICOH Conference- Occupational Health: Think Globally, Act Locally, Barcelona, September 5-7, 2016.. More information