Annika Engström

Universitetslektor Arbetsorganisation
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie doktor

Forskning

Annika Engströms forskningsintresse omfattar samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer. Hennes intresse riktar sig mot ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Ett tidigare forskningsprojekt, InPot, har hon fokuserat ledares tillvaratagande av innovationskraft i den dagliga styrningen i leaninspirerade industriföretag. Idag leder Annika forskningsprojektet Innovate där hon tillsammans med fyra andra forskare och sex tillverkande företag undersöker organisatorisk ambidexteritet. Det innebär att kunna balansera effektiv hantering av det som är planerat i verksamheten samtidigt som organisationen också klarar av att vara innovativa och utvecklingsinriktad. Hon medverkar också i forskningsprojektet The Whispering Game som studerar kommunikation och hantering av information i arbetet med kundanpassningar inom industrin. Sedan 2019 medverkar Annika i forskargruppen för Livslångt lärande och då med fokus på Skolchefers arbete och skolan som lärande organisation. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, där kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker är central.

Biografi

Annika är född 1964 i Kiruna. Hon tog sin examen till vägledare 1989 och kom till Jönköping 1990 där hon vidareutbildade sig med en Masterexamen i Pedagogik. Annika har, vid sidan av sin vägledargärning, ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och vid Högskolan i Jönköping samt på konsultbasis i eget företag. Sedan 2006 är hon utöver sin forskning verksam som lärare vid JTH där hon undervisar i kurser inom kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling. Annika har genom åren på JTH haft olika ansvarsuppdrag som samordnare, programledare  samt medlem i avdelningens ledningsgrupp. I juni 2014 disputerade Annika vid Helix och institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet i pedagogik med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet – en studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag". 2015 fick hon årets HR-forskarpris.

Annika Engström - Samspel för effektivitet

Antologibidrag

Bjursell, C., Engström, A. (2020). Horizontal structures – A fundamental but forgotten perspective for superintendents in school governance?. In: L. Moos, E. Nihlfors, & J. M. Paulsen (Ed.), Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental, but often forgotten perspectives (pp. 107 -125). Cham: Springer
Engström, A. (2019). Effective interaction in organisations. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 30 -41). London, UK: Routledge
Engström, A. (2017). Effektivt samspel i organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 45 -58). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Sollander, K., Engström, A. (2021). Unplanned managerial work: an ambidextrous learning potential Studies in Continuing Education.
Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43.
Bjursell, C., Engström, A. (2019). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration Higher Education Policy, 32(1), 129-148.
Engström, A. (2016). Arbetsmöten: Arenor för samspel och lärande Pedagogisk forskning i Sverige, 21(3-4), 283-305.

Bok

Engström, A., Lundin, M. (2018). Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation. Stockholm: Liber

Doktorsavhandling

Engström, A. (2014). Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press).

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, 18-19 March, 2019.
Bjursell, C., Engström, A. (2019). Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?. International Symposium at the Danish School of Education (DPU) in Copenhagen 10-11 October 2019: Fundamental but often forgotten perspectives on/in school and leadership..
Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. 79th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) 2019, August 9-13, Boston, Massachusetts, USA.
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK.
Sollander, K., Engström, A., Wikner, J. (2018). A framework for task-based ambidexterity in manufacturing SMEs. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018.
Engström, A., Wikner, J. (2017). Identifying scenarios for ambidextrous learning in a decoupling thinking context. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, September 3-7, 2017..
Engström, A., Johansson, A. (2017). Working meetings and inspiration for learning. 11th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference (OLKC), Valladolid, April 26 - 28, 2017..
Engström, A. (2017). Effectiveness in meetings. Groups dealing with ambidexterity dilemma. Paper presented at the INGroup, Interdisciplinary Network for Group Research, Twelfth Annual Conference in St Louis, Missouri, USA.
Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, August 4-8, 2017..
Elvnäs, S., Engström, A., Carter, N. (2017). Leading production and innovation. Turku: University of Turku, WORK2017, Work and Labour in the Digital Future, 16-18 August 2017 Turku, Finland.
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017.
Bjursell, C., Engström, A. (2016). Barriers to managing knowledge and learning in university: Industry cooperation. 16th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Paris, 1-4 June, 2016.
Johansson, A., Engström, A., McKelvie, A. (2016). An In-depth Investigation of Employee-driven Innovation. 36th Babson College Entrepreneurship Conference.
Johansson, A., Engström, A. (2016). Effectual learning in SME’s – activities promoting transformation in place of frustration. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference (ACERE) 2016, 2–5 February 2016, Gold Coast, Queensland, Australia.
Bäckstrand, J., Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. 5th World Conference on Production and Operation Management, P&OM, Havana, September 6-10, 2016..
Engström, A. (2011). Teams effectiveness in small medium sized manufacturing company. OLKC 2011 Doctoral Consortium.

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping
Engström, A. (2007). Påverkansprocesser i vuxnas lärande: kritiska händelser i en reflektionsgrupp. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation/Encell

Övrigt

Bjursell, C., Engström, A. (2020). Reflektioner om distansmöten [Text och video].
Mgruppen Svenska Managementgruppen AB, .. (2020). HR-organisationens kommunikation & mötesexperter: Intervju med Annika Engström. Stockholm: Mgruppen Svenska Managementgruppen AB
Engström, A., Bjursell, C. (2020). Lärande under pandemin [Video].