Har ni någonsin upplevt ett kundklagomål, fastän ni presterade efter kundens krav? Har ni upplevt att informationen mellan avdelningar försvinner eller blir fel? Då är ”Viskleken” forskningen för er.

Introduktion

Allt fler företag upplever krav på kundanpassning av produkter, och därmed finns ett behov för att förstå vad kunder verkligen vill ha. Kundanpassade produkter förknippas ofta med små serier och kundens beställningar innehåller specifik information för varje order, kundorderspecifik information (KOSI). KOSI inkluderar information som: vad, när och var kunden vill ha sin produkt eller tjänst. Att fånga dessa parametrar kan dock vara svårt då ordern ofta skiljer sig från andra.

När informationen överlämnas mellan individer, avdelningar eller olika informationssystem kan den lätt förvanskas, medvetet eller omedvetet, vilket kan liknas vid viskleken. När meddelandet nått den sista mottagaren är det ofta väsentligt annorlunda mot det som ursprungligen sändes.

Hör projektledare Jenny Bäckstrand berätta om projektet i filmen här ovanför. 

Syfte

Syftet med det här forskningsprojektet är att ta fram ett strukturerat arbetssätt som stödjer effektiv överföring av KOSI, både internt och externt.

Resultat

Resultatet från forskningsprojektet har sammanfattats i en handbok. Ladda ner handboken HÄR! Pdf, 754 kB, öppnas i nytt fönster.

Samarbetspartners

  • Ericsson AB
  • Combitech AB
  • Mastec AB
  • Tranter International AB
  • TMF - Trä och Möbelföretagen AB
  • Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB

Projekttid och finansiering

Projektet Pågickfrån april 2017 till mars 2020 och medfinansierades av KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom forskningsmiljön SPARK, Tekniska Högskolan i Jönköping, samt de medverkande företagen.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta projektledare Jenny Bäckstrand, eller medforskarna: Martin Lennartsson, Annika Engström och Nikolas Käkelä.