Konferenser och nätverk

Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium:

Seminarium 24 februari 2021PDF


Kommande seminarium:

Datum för nästa seminarium kommer inom kort.


Kontaktperson: Niklas Elofsson

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fredag 26 februari kl. 13.00-14.30

LDN bjuder in till webbinarium om Litterturhistoriedidaktikens (o)möjlighet i en globaliserad värld.PDF

Medverkande är Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, och Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur, båda vid Malmö universitet.

Du som tidigare deltagit i utbildningen ”Språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer i förskoleklassen” eller du som är nybliven alumn (tidigare student) vid Förskolläraprogrammet eller Grundskollärarprogrammet F-3 vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) hälsas nu välkommen till tre nätverksträffar under våren 21.

Läs mer och anmäl dig här.PDF

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

10 marsPDF

 

21 april Tema: Bedömning i religionskunskap

 

Kommande träffar:

 


Kontaktperson: Weronica Ader

Sidan uppdaterad