Samarbeta med oss på Högskolan för lärande och kommunikation


Det finns flera olika anledningar att organisationer samverkar med varandra. I grund och botten utgår vi ifrån att det handlar
om att vi tillsammans kan nå mål som en enskild aktör inte kan inte kan nå själv. Samverkan bygger alltid på ett behov av ökad
kunskap, ökad kompetens eller en gemensam vilja att utforska nya möjligheter.
Med oss kan du samverka på flera olika sätt:

Kontakta oss

Vill du få information om vad som händer inom samverkan på HLK? Här kan du läsa utvalda artiklar ur vårt nyhetsbrev samt registrera dig för utskick.