Yoga är bra för hjärnan

En ny studie visar att yoga kan användas för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning hos vuxna från 55 år och uppåt. Resultaten från studien är tydliga och visar att yoga har en större positiv inverkan på den kognitiva förmågan, än vad styrke- och konditionsträning har. Studien är gjord på Hälsohögskolan vid Jönköping University i samarbete med Region Jönköpings län.

En kvinna sitter på en brygga vid en sjö i skymningen och göra yoga.

Foto: Shahariar Lenin från Pixabay

Motion nämns ofta som en viktig faktor som bidrar till förbättrad kognitiv funktion och sambandet mellan motion och kognition har fått stor uppmärksamhet i den vetenskapliga litteraturen. Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Kognitiva nedsättningar kan till exempel vara svårigheter att lära och utvecklas, svårigheter att fokusera på något eller följa en instruktion för hur något ska utföras.

Många studier presenterar varierande och ibland motstridiga resultat om i vilken utsträckning motion kan påverka kognitionen och därför har nu en ny studie gjorts för att sammanfatta effekterna av fysisk träning på kognitiva funktioner som global kognition, exekutiv funktion, minne, uppmärksamhet och bearbetningshastighet. Studien, som är ett samarbete mellan Jönköping University (JU) och Region Jönköpings län, sammanfattar resultaten från drygt 300 originalstudier med fler än 20 000 deltagare hos friska personer över 55 år från hela världen.

Yoga har större effekt på kognitiva förmågor än styrke- och konditionsträning

Resultaten av studien är tydliga. Styrketräning och konditions- eller motionsaktiviteter som syftar till att förbättra konditionen och syreupptagningsförmågan, har endast en låg effekt på den kognitiva förmågan. Yoga däremot har en måttlig positiv effekt på den kognitiva förmågan och är mer sannolik att leda till en märkbar förändring av kognitiva funktioner. Regelbunden yoga under en längre period är mer fördelaktigt för att främja kognitiv funktion än enstaka utövning av yoga. Yoga har också större potential för att bromsa åldersrelaterad kognitiv nedgång, som exempelvis demens, än vad styrke- och konditionsträning har.

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger Peter Blomstrand, biträdande professor på Hälsohögskolan vid JU samt överläkare i Region Jönköpings län.

Forskarna rekommenderar nu därför att yoga eller andra yogaformer som exempelvis tai chi eller qigong bör integreras i äldre människors regelbundna träningsrutiner för att upprätthålla en bra kognitiv hälsa.

– För att få en förbättrad kroppslig, mental och kognitiv hälsa är det viktigt med en fysisk och aktiv ålderdom. Vi rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa, säger Nerrolyn Ramstrand, professor på Hälsohögskolan vid JU.

Omfattande forskningsprojekt

Studien heter ”Mind body exercise improves cogntive function more than aerobic- and resistance exercise in healthy adults aged 55 years and older – an umbrella review” och är ett samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län. Forskarteamet består av Peter Blomstrand, Dario Tesan, Elisabeth Mueller Nylander och Nerrolyn Ramstrand från Hälsohögskolan vid JU.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Review of Aging and Physical Activity och finns att läsa här.

Forskargruppen har tidigare publicerat en artikel i Transnationell Sports Medicine 2020 om hur ett kort fysiskt träningspass kunde förbättra kognitiva funktioner och förmågan hos unga vuxna att lära. Artikeln fick stor spridning och uppmärksammades av ett 50-tal redaktioner världen över, exempelvis Times och CNN.

Kontakt

2023-09-13