Det livslånga lärandet

På Tekniska Högskolan erbjuder vi olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Vi tillhandahåller fristående kurser, program, och helt skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med ditt yrkesliv.

Nedan har vi listat våra kommande kurser och huvudområden när det kommer till kompetensutveckling. Valmöjligheterna är många när det kommer till utbildningsform, dels kan man studera på campus eller på distans genom E-learning eller blended learning. Tillsammans kan vi hitta det absolut bästa sättet att spetsa din kompetens.

Planerade utbildningar riktade mot yrkesverksamma med start hösten 2020

Underhåll för produktionsprestanda
Distans (Jönköping/Värnamo), kvartsfart, 5hp

Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Agil produktionsutveckling
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Automation - möjligheter och utmaningar
Distans (Jönköping/Värnamo), kvartsfart, 5hp

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier
och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Explainable Artificial Intelligence (XAI)
Distans (Jönköping), kvartsfart, 3hp

En omfattande introduktion till Explainable AI (XAI) med relevanta begrepp såsom tolkningsbarhet, transparens och black-box maskininlärningsmetoder. Vi fokuserar på de senaste metoderna för att generera förklaringar och vi studerar frågor som relaterar till AI som beslutsstöd, interaktion med AI och intelligenta system samt deras utvärdering.

Flervariabelanalys
Jönköping, halvfart, 7,5hp

Kursen behandlar den grundläggande teorin för funktioner av flera variabler.

Datorsimulering i fysik och teknik
Jönköping, halvfart, 6hp

The course introduces simulation software as a tool for engineering problem solving and evaluation of physical system performance. The simulation tools shall demonstrate and help understanding various physical phenomena via learning a typical simulation workflow and interpreting the simulation results.

This course is designed for students/professionals wishing to increase their intercultural understanding and to gain the tools for building international ties. Focus is placed on the application of theory and research in intercultural communication.

Lean Produktion
Jönköping, kvartsfart, 7,5hp

Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Det operativa ledarskapet
Jönköping, kvartsfart, 15hp

Kursen vänder sig till personer med intresse inom och/eller för det operativa ledarskapet i arbetslivet. Kursens fokus är ledarskap och arbetsgrupp. Deltagarna får pröva och utveckla verktyg och metoder att använda i det praktiska ledarskapet för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till verksamhetens mål.

Projektledning
Jönköping, kvartsfart, 15hp

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

Gjuteritekniska program/kurser
Distans (Jönköping), halvfart

Tillsammans med svensk gjuteriindustri erbjuder vi program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier. Studierna sker i nära samverkan med gjuteribranschen och konkreta industrirelevanta frågeställningar prioriteras.

YH ger dig spetskompetens inom efterfrågade yrkesområden. Du utbildar dig till en yrkesroll som är tydligt efterfrågad på arbetsmarknaden eller kan kompetensutveckla dig inom det område du redan är verksam inom. JU erbjuder många spännande Yh-utbildningar inom områdena teknik, hälsa och pedagogik.

JTH World Solar Challenge: Del 1 (3)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jönköping, halvfart, 15hp

Studenterna tränas i att utföra ingenjörsarbete i samarbete med andra i form av ett projekt där nödvändiga kunskaper identifieras och inhämtas för att kunna lösa uppdraget att konstruera och optimera solbilen inför JTHs deltagande i World Solar Challenge. Att kunna jobba i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Studenterna ges kunskaper inom tvärfunktionellt arbete, projektarbete, entreprenörskap och marknadsföring genom projektet ”JU World Solar Challenge”. En viktig uppgift är samarbeta med de sponsorer som krävs för att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil men även att delta i flertalet praktiska aktiviteter i projektet. Att kunna arbeta i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Smart Industry Sweden Industridoktorandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jönköping m fl, Doktorandutbildning

Har du ett brinnande intresse för att utveckla en del i ditt yrkeskunnande? Genom att bli industridoktorand kopplat till ett lärosäte ges du möjlighet att utveckla en spetskompetens som är till nytta både för dig och för företaget.

Här kommer vi att utbilda framtidens nyckelpersoner inom svensk industri, är du med?

CNC-teknik Automation
Distans (Jönköping), halvfart två terminer, 90 Yhp

Tillverkningsföretagen i Jönköpingsregionen är marknadsledande på skärande bearbetning och efterfrågan på kompetens inom CNC-teknik är stor. Med den här korta utbildningen riktad till dig som idag arbetar inom industrin får du möjlighet att ta ett nytt steg.

Den digitaliserade byggprocessen
Distans (Jönköping), halvfart en termin, 50 Yhp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet från byggbranschen och vill uppdatera din kompetens med spetskunskaper för att kunna vara framgångsrik även i morgondagens byggprojekt.

Planerade utbildningar med start våren 2021

Challenge-driven Operations Development
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

Human Factors Engineering
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed considering people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency, sustainability and well-being.

Mer information kommer inom kort.

Integrated Product and Production Platform Development
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

Changeable and Reconfigurable Production
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

The purpose of the course is to build competence in design and development about changeable production systems to provide efficient production to better deal with variations in e.g. product types and volumes. The course focuses on changeable, reconfigurable and flexible production concepts and production solutions.

CAD - Grundläggande solidmodellering
7,5hp

Mer information kommer inom kort.

Matematisk statistik
6hp

Mer information kommer inom kort.

xMaintenance for Production Performance
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

xMaintenance for Production Performance
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

Kompetensområden

På Tekniska Högskolan finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden

  • Byggnadsteknik
  • Belysningsvetenskap
  • Datateknik
  • Informatik
  • Verksamhetsutveckling
  • Produktionssystem
  • Logistik
  • Produktutveckling
  • Material och tillverkning
  • Gjutna material/komponenter och processer

Utveckla premium

Utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Var med och påverka innehållet i JTHs satsning för livslångt lärande!
Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Läs mer!

Uppdragsutbildning

Tekniska högskolan har många lösningar för dig som söker kompetensutveckling och det är alltid arbetsgivaren som betalar för din plats.

Kontakta oss så att vi i samråd med dig och din arbetsgivare kan komma fram till vad som skulle passa bäst för just dig.