Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Februari

Framtidsmässan

21 februari

09:30 - 12:30

Campus Arena

<p>Framtidsm&auml;ssan anordnas f&ouml;r 24:e &aring;ret i rad och m&auml;ssan i J&ouml;nk&ouml;ping &auml;r en av landets st&ouml;rsta f&ouml;r avg&aring;ngselever i gymnasieskolan med inriktning p&aring; eftergymnasiala studier.</p><p>Ca 2000 elever fr&aring;n kommunen och en stor m&auml;ngd utst&auml;llare kommer att inta Campus Arena f&ouml;r en inspirerande dag tillsammans.</p><p><a href="https://ju.se/framtidsmassan">L&auml;s mer om Framtidsm&auml;ssan h&auml;r.&nbsp;</a></p>
21 februari
09:30 - 12:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Framtidsmässan

Framtidsmässan anordnas för 24:e året i rad och mässan i Jönköping är en av landets största för avgångselever i gymnasieskolan med inriktning på eftergymnasiala studier.

Ca 2000 elever från kommunen och en stor mängd utställare kommer att inta Campus Arena för en inspirerande dag tillsammans.

Läs mer om Framtidsmässan här. 


Arrangör: Jönköping University

Kurs- Våga tala 7-8 mars (sista anmälningsdag 23/2)

23 februari

Hus K, vånings 3, rum Mexico City

<p>F&aring;r du ont i magen av tanken att redovisa inf&ouml;r andra? V&auml;lkommen att anm&auml;la dig till kursen V&aring;ga tala. Om att ta steget att v&aring;ga tala och sedan viljan att forts&auml;tta.</p><p><strong>Syfte</strong></p><p>I kursen till&auml;mpas samtal och &ouml;vningar f&ouml;r att f&ouml;rst&auml;rka insikten, sj&auml;lvf&ouml;rtroendet och f&auml;rdigheterna i muntlig kommunikation.</p><p>Kursen bygger p&aring; att varva kunskap om grundl&auml;ggande presentationsteknik med praktiska moment d&auml;r framf&ouml;rande tr&auml;nas i sm&aring; grupper under trygga f&ouml;rh&aring;llanden. Tr&auml;ningen &auml;r anpassad efter var och ens utg&aring;ngspunkt.</p><p>M&aring;lgrupper</p><p>Kursen &auml;r s&auml;rskilt l&auml;mplig f&ouml;r dem som har yttrandeproblem i olika sammanhang som vid muntliga f&ouml;redragningar och redovisningar av skilda slag. Kursen v&auml;nder sig till dig som &auml;r student vid J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>Omfattning</p><p>Helgkurs p&aring; en l&ouml;rdag-s&ouml;ndag a 7 timmar per dag inklusive lunchrast och fika (fika ing&aring;r, lunch ing&aring;r ej), Max 12 deltagare.</p><p>Datum v&aring;rterminen 2020: 7-8 mars</p><p>Tid: kl. 9.00-16.00</p><p>Lokal: Studenth&auml;lsans lokaler i K-huset, v&aring;ning 3, rum Mexico City</p><p>Arbetsformer</p><p>Under kursen V&aring;ga Tala arbetar vi med att m&ouml;ta r&auml;dslan och obehaget som uppkommer i talsituationer. Tillsammans utforskar vi upplevelsen och varvar praktiska &ouml;vringar med teori och samtal.</p><p>Kursledare</p><p>Marie B&ouml;wing-Lindstr&ouml;m och Ann-Louice Jorikson. Utbildade KBT-terapueter och kuratorer och som till vardags verkar p&aring; Studenth&auml;lsan.</p><p>Anm&auml;lan</p><p>Anm&auml;lan via <a href="mailto:studenthalsan@ju.se">e-post till Studenth&auml;lsan</a>. Sista anm&auml;lningsdag &auml;r 23/2.</p><p>Detta ska vara med i din anm&auml;lan:</p><p><strong>Personuppgifter</strong></p><p>Namn, personnummer, adress, telefon, fackh&ouml;gskola och vilken termin du l&auml;ser nu.</p><p><strong>Motivering </strong></p><p>Motivera varf&ouml;r kursen &auml;r viktig f&ouml;r dig.</p><p>Urval och antagning</p><p>Vid flera ans&ouml;kningar &auml;n platser g&ouml;rs ett urval baserat p&aring; din personliga motivering.</p>
23 februari
00:00

Plats

Hus K, vånings 3, rum Mexico City


Direktlänk

Kurs- Våga tala 7-8 mars (sista anmälningsdag 23/2)

Får du ont i magen av tanken att redovisa inför andra? Välkommen att anmäla dig till kursen Våga tala. Om att ta steget att våga tala och sedan viljan att fortsätta.

Syfte

I kursen tillämpas samtal och övningar för att förstärka insikten, självförtroendet och färdigheterna i muntlig kommunikation.

Kursen bygger på att varva kunskap om grundläggande presentationsteknik med praktiska moment där framförande tränas i små grupper under trygga förhållanden. Träningen är anpassad efter var och ens utgångspunkt.

Målgrupper

Kursen är särskilt lämplig för dem som har yttrandeproblem i olika sammanhang som vid muntliga föredragningar och redovisningar av skilda slag. Kursen vänder sig till dig som är student vid Jönköping University.

Omfattning

Helgkurs på en lördag-söndag a 7 timmar per dag inklusive lunchrast och fika (fika ingår, lunch ingår ej), Max 12 deltagare.

Datum vårterminen 2020: 7-8 mars

Tid: kl. 9.00-16.00

Lokal: Studenthälsans lokaler i K-huset, våning 3, rum Mexico City

Arbetsformer

Under kursen Våga Tala arbetar vi med att möta rädslan och obehaget som uppkommer i talsituationer. Tillsammans utforskar vi upplevelsen och varvar praktiska övringar med teori och samtal.

Kursledare

Marie Böwing-Lindström och Ann-Louice Jorikson. Utbildade KBT-terapueter och kuratorer och som till vardags verkar på Studenthälsan.

Anmälan

Anmälan via e-post till Studenthälsan. Sista anmälningsdag är 23/2.

Detta ska vara med i din anmälan:

Personuppgifter

Namn, personnummer, adress, telefon, fackhögskola och vilken termin du läser nu.

Motivering

Motivera varför kursen är viktig för dig.

Urval och antagning

Vid flera ansökningar än platser görs ett urval baserat på din personliga motivering.


Arrangör: Studenthälsan

CeFEO Research Seminar: Massimo Baù

24 februari

12:00 - 13:00

B6046, JIBS

<p>Research Seminar Presented by Massimo Bau&nbsp;</p><p>Associate Professor in Business Administration &ndash; Co-Director Centre for Family Enterprise and Ownership</p>
24 februari
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

CeFEO Research Seminar: Massimo Baù

Research Seminar Presented by Massimo Bau 

Associate Professor in Business Administration – Co-Director Centre for Family Enterprise and Ownership


Arrangör: Centre for Family Enterprise and Ownership

Docentföreläsning - Leif-Magnus Jensen

25 februari

13:00 - 14:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p>V&auml;lkommen till Leif-Magnus Jensens docentf&ouml;rel&auml;sning den 25 februari, kl 13.00 - 14.00 i E1405 (Gjuterisalen), JTH!</p><p><strong>Titel p&aring; f&ouml;rel&auml;sningen:&nbsp;</strong><em>Broadening distribution &ndash; new challenges and new research</em></p><p><strong>Abstract</strong></p><p>The new distribution reality challenges the received view of distribution as simply moving a finished product &ldquo;from factory to consumer.&rdquo;<br />In this lecture I present lessons from two quite dissimilar projects and relate them to challenges in supply chains and distribution in particular.&nbsp;</p><p>The first project deals with humanitarian logistics, the challenge of setting up supply chains to deal with small or large disasters.&nbsp; The combination of damage to infrastructure, short time-frames and sometimes hundreds of involved actors makes this a great challenge to logisticians.&nbsp;</p><p>Changing tack, I then shortly present results on a project extended service models in the heavy vehicle industry, where the focus is rather on what happens once a product is sold.&nbsp; How transporters use a heavy vehicle can be as important as how it is made in terms of both what the customer will pay for and sustainability impact.&nbsp; Finally, I return to implications for distribution research.</p>
25 februari
13:00 - 14:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Docentföreläsning - Leif-Magnus Jensen

Välkommen till Leif-Magnus Jensens docentföreläsning den 25 februari, kl 13.00 - 14.00 i E1405 (Gjuterisalen), JTH!

Titel på föreläsningen: Broadening distribution – new challenges and new research

Abstract

The new distribution reality challenges the received view of distribution as simply moving a finished product “from factory to consumer.”
In this lecture I present lessons from two quite dissimilar projects and relate them to challenges in supply chains and distribution in particular. 

The first project deals with humanitarian logistics, the challenge of setting up supply chains to deal with small or large disasters.  The combination of damage to infrastructure, short time-frames and sometimes hundreds of involved actors makes this a great challenge to logisticians. 

Changing tack, I then shortly present results on a project extended service models in the heavy vehicle industry, where the focus is rather on what happens once a product is sold.  How transporters use a heavy vehicle can be as important as how it is made in terms of both what the customer will pay for and sustainability impact.  Finally, I return to implications for distribution research.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Docentföreläsning - Eva Johansson

25 februari

14:00 - 15:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p>V&auml;lkommen till Eva Johanssons docentf&ouml;rel&auml;sning den 25 februari, kl 14.00 - 15.00 i E1405 (Gjuterisalen), JTH!</p><p><strong>Titel p&aring; f&ouml;rel&auml;sningen:<em>&nbsp;</em></strong><em>Supply chain design during new product development</em></p><p><strong>Abstract</strong></p><p>In many industries, large structural changes affecting the supply chain have taken place over the last decades, for example a greater number of product variants, more customisation, modularisation and outsourcing trends, and global suppliers have become ever more involved in new product development. This has led to many different requirements on the supply chain and if these requirements are not dealt with in coordination with suppliers, industrial engineers and design engineers, there is a risk of sub optimisation. In addition, companies have much to gain from shortening the new product development time to reach the market early with new technology and products. The structural changes affecting the supply chain and the trend towards shorter new product development time have altered the conditions for supply chain design and underlined the importance of integrating supply chain design during new product development. The lecture will present examples of challenges related to supply chain design during new product development but also tools for dealing with these challenges.</p>
25 februari
14:00 - 15:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Docentföreläsning - Eva Johansson

Välkommen till Eva Johanssons docentföreläsning den 25 februari, kl 14.00 - 15.00 i E1405 (Gjuterisalen), JTH!

Titel på föreläsningen: Supply chain design during new product development

Abstract

In many industries, large structural changes affecting the supply chain have taken place over the last decades, for example a greater number of product variants, more customisation, modularisation and outsourcing trends, and global suppliers have become ever more involved in new product development. This has led to many different requirements on the supply chain and if these requirements are not dealt with in coordination with suppliers, industrial engineers and design engineers, there is a risk of sub optimisation. In addition, companies have much to gain from shortening the new product development time to reach the market early with new technology and products. The structural changes affecting the supply chain and the trend towards shorter new product development time have altered the conditions for supply chain design and underlined the importance of integrating supply chain design during new product development. The lecture will present examples of challenges related to supply chain design during new product development but also tools for dealing with these challenges.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Upptäck CHILD på Upptech!

29 februari

10:00 - 16:00

Upptech Science Center Jönköping

<p>Forskargruppen CHILD fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University bjuder in till en extra rolig dag p&aring; UPPTECH Science Center i J&ouml;nk&ouml;ping l&ouml;rdagen den<strong> 29 februari 2020</strong>. Vi v&auml;lkomnar speciellt barn och ungdomar, f&ouml;r&auml;ldrar och er som arbetar med barn och som har medverkat i v&aring;r forskning.</p><p>Kom och lek, experimentera och lyssna p&aring; n&auml;r forskarna ber&auml;ttar om sina projekt.</p><p>Deltagandet &auml;r gratis men antalet platser &auml;r begr&auml;nsat.</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuellt-inom-child/arkiv/2019-12-20-upptack-child-pa-upptech.html">L&auml;s mer om eventet h&auml;r</a></p>
29 februari
10:00 - 16:00

Plats

Upptech Science Center Jönköping


Direktlänk

Upptäck CHILD på Upptech!

Forskargruppen CHILD från Jönköping University bjuder in till en extra rolig dag på UPPTECH Science Center i Jönköping lördagen den 29 februari 2020. Vi välkomnar speciellt barn och ungdomar, föräldrar och er som arbetar med barn och som har medverkat i vår forskning.

Kom och lek, experimentera och lyssna på när forskarna berättar om sina projekt.

Deltagandet är gratis men antalet platser är begränsat.

Läs mer om eventet här


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Upptäck CHILD på Upptech!

29 februari

10:00 - 16:00

Upptech Science Center Jönköping

<p>Forskargruppen CHILD fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University bjuder in till en extra rolig dag p&aring; UPPTECH Science Center i J&ouml;nk&ouml;ping l&ouml;rdagen den<strong>&nbsp;29 februari 2020</strong>. Vi v&auml;lkomnar speciellt barn och ungdomar, f&ouml;r&auml;ldrar och er som arbetar med barn och som har medverkat i v&aring;r forskning.</p><p>Kom och lek, experimentera och lyssna p&aring; n&auml;r forskarna ber&auml;ttar om sina projekt.</p><p>Deltagandet &auml;r gratis men antalet platser &auml;r begr&auml;nsat.</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuellt-inom-child/arkiv/2019-12-20-upptack-child-pa-upptech.html">L&auml;s mer om eventet h&auml;r</a></p>
29 februari
10:00 - 16:00

Plats

Upptech Science Center Jönköping


Direktlänk

Upptäck CHILD på Upptech!

Forskargruppen CHILD från Jönköping University bjuder in till en extra rolig dag på UPPTECH Science Center i Jönköping lördagen den 29 februari 2020. Vi välkomnar speciellt barn och ungdomar, föräldrar och er som arbetar med barn och som har medverkat i vår forskning.

Kom och lek, experimentera och lyssna på när forskarna berättar om sina projekt.

Deltagandet är gratis men antalet platser är begränsat.

Läs mer om eventet här


Arrangör: Hälsohögskolan

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics
Centre for Family Enterprise and Ownership
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Media, Management and Transformation Centre
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information