Livslångt lärande

Helene Ahl, Foto: Patrik Svedberg

Forskningsmiljön Livslångt lärande har som huvudsyfte att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Kontakt

Ansvarig:

Helene Ahl

Inom forskningsmiljön bedrivs forskning kring det livslånga lärandet utifrån ett brett perspektiv. Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Vi är ett 10-tal forskare från olika professionella och disciplinära bakgrunder såsom pedagogik, psykologi och företagsekonomi. Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Den tvärvetenskapliga sammansättningen ger forskargruppen styrka, och så gör även den interaktiva forskningsansatsen. Forskningen genererar på så sätt ny kunskap, som omsätts i ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker.

Forskningen inom miljön stödjer programmet Human Resources som har två inriktningar, en mot företagsekonomi och en mot psykologi, och leds av professor Helene Ahl.

Forskningsmiljön har utvecklats inom ramen för arbetet med att bygga upp ett Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - Encell.

Sidan uppdaterad 2019-03-25

Forskning
Sidan uppdaterad 2010-09-07
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information