Forskarutbildningskurser

Här hittar du information om våra forskarutbildningskurser och hur du ansöker till dem.

Ansök till en kurs

Sista ansökningsdag till höstens kurser var den 8 maj 2020. Vill du skicka in en sen anmälan? Kontakta Karolina Boberg på karolina.boberg@ju.se


Höstterminen 2020

Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

34-44

Statistiska metoder med SPSS

KursplanPDF

Vezir Aktas

7,5 hp

35-48

Streaming Media, Contemporary
Society and Cultural Memory
KursplanPDF

Renira Gambarato

Johannes Heuman

7,5 hp

35-03

Digitalization and Implementation Processes in School I
KursplanPDF

Ylva Lindberg

7,5 hp

36-49

Didaktik 1
KursplanPDF

Anette Svensson
Joel Hedegaard

7,5 hp

41-08

Gender Theory
KursplanPDF

Helene Ahl

10 hp


Vårterminen 2020

Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

04-23

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation
KursplanPDF

Sofia Nodén

3 hp

05-23

Working process and writing in research

KursplanPDF

Ylva Lindberg

7,5 hp

06-18

Kvalitativ metod

KursplanPDF

Martin Hugo

7,5 hp


Sidan uppdaterad 2020-06-26

Sidan uppdaterad 2017-10-03