Forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University bedriver sedan 2003 forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Jönköping University har rätt att ge doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.

Ämnen för forskarutbildning

Doktoranderna vid Högskolan för lärande och kommunikation arbetar inom vårt övergripande forskningstema - lärandets och kommunikationens villkor - med inriktning mot något av forskarskolans ämnen:

  • Didaktik (avvecklat 2015-12-10; möjlighet att ta ut examen till och med år 2020)
  • Handikappvetenskap
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Pedagogik
  • Pedagogik med inriktning mot didaktik
  • Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
  • Specialpedagogik (avvecklat 2015-12-10; möjlighet att ta ut examen till och med år 2020)

Forskarskola Learning Study

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University (värdhögskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet samarbetar kring forskarskolan i Learning study, som finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Läs mer om Forskarskola Learning Study

Kontakt

Utbildningsledare för forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation

Forskarutbildningskoordinator

Här hittar du som är doktorand eller handledare viktiga dokument och blanketter.

Dokument

Ansökningsblanketter

Checklistor och instruktioner

Mallar

Texten granskad / uppdaterad 2019-07-01

Forskarutbildning
Sidan uppdaterad 2010-09-15
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information