Publications

  • Vogel, M., Enell, S. (2018). Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden. In: Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (Ed.), Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen (pp. 83-205). Stockholm: Liber More information
  • Sundström, G. (2018). ”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård till offentlig äldreomsorg i Huddinge. Huddinge: Huddinge Hembygdsförening More information
  • Bengtsson, S. (2018). The nation’s body: disability and deviance in the writings of Adolf Hitler. Disability & Society 33(3), 416-432 More information
  • Lundgren, C., Lindman, H., Rolander, B., Ekholm, M. (2018). Good adherence to adjuvant endocrine therapy in early breast cancer - a population-based study based on the Swedish Prescribed Drug Register. Acta Oncologica More information
  • Bergnéhr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. In: Thomas Johansson & Emma Sorbring (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 379-391). Stockholm: Liber More information

All hits from DiVA (277)

Content updated 2015-08-14


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information