Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

April

SPARK 2019 Konferens

25 april

08:30 - 16:30

HLK JU Aulan

<p><strong>V&auml;lkommen till SPARKs &aring;rliga konferens </strong></p><p>&ndash; ett forum d&auml;r n&auml;ringsliv, akademi och offentliga akt&ouml;rer m&ouml;ts f&ouml;r att diskutera&nbsp;hur vi tillsammans kan st&auml;rka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsf&ouml;retag.</p><p><strong>N&aring;gra som medverkar&nbsp;i programmet</strong> <strong>&auml;r</strong> Rektor <strong>Agneta Marell,</strong> SPARKs Programchef <strong>Mats Jackson</strong> och F&ouml;rfattaren och Forskningsanalytikern&nbsp;<strong>Mats Lewan </strong>.</p><p><strong>Moderator:</strong>&nbsp;Jonas Gallneby</p><p><a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/spark-2019.html">L&auml;s mer om konferensen och registrera dig h&auml;r!</a></p><p>Sista datum f&ouml;r anm&auml;lan till konferensen &auml;r 19 april.</p><p><strong>V&Auml;LKOMMEN!</strong></p>
25 april
08:30 - 16:30

Plats

HLK JU Aulan


Direktlänk

SPARK 2019 Konferens

Välkommen till SPARKs årliga konferens

– ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

Några som medverkar i programmet är Rektor Agneta Marell, SPARKs Programchef Mats Jackson och Författaren och Forskningsanalytikern Mats Lewan .

Moderator: Jonas Gallneby

Läs mer om konferensen och registrera dig här!

Sista datum för anmälan till konferensen är 19 april.

VÄLKOMMEN!


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Utvecklingen på den koreanska halvön - blir det fred nu?

25 april

18:30 - 19:30

Sal Hc113

<p><em>Mats Engman generalmajor (ret), f d chef vid NNSC, s&auml;kerhetspolitisk expert vid Independent Views</em></p><p>Efter mer &auml;n 65 &aring;r av sp&auml;nning, k&auml;rnvapenprov och andra provokationer p&aring; den koreanska halv&ouml;n, s&aring; kunde vi under 2018 f&ouml;lja en serie av toppm&ouml;ten mellan USA, Sydkorea och Nordkorea inklusive ett historiskt f&ouml;rsta m&ouml;te mellan USA:s president och Nordkoreas ledare i Singapore. H&ouml;gtidliga m&ouml;ten och ambiti&ouml;sa deklarationer avl&ouml;ste varandra. Men vad h&auml;nde egentligen mer konkret? Har man kommit n&auml;rmare ett fredsavtal? Har den milit&auml;ra sp&auml;nningen minskat? Mats Engman ger en beskrivning av den f&ouml;r&auml;ndrade strategiska situationen i Asien och en detaljerad bild av vad f&ouml;rhandlingarna har resulterat i, vilka utmaningar som kvarst&aring;r och parternas syn p&aring; dessa samt vad vi kan f&ouml;rv&auml;nta oss fram&ouml;ver. Blir det kanske ett fredsavtal 2019, samma &aring;r som Sverige och Sydkorea firar 60 &aring;r av diplomatiska f&ouml;rbindelser? Mats Engman kommer &auml;ven att ber&ouml;ra den svenska insatsen p&aring; gr&auml;nsen mellan Nord-och Sydkorea, som verkat i det tysta i mer &auml;n 65 &aring;r. En insats han sj&auml;lv var chef f&ouml;r 2015&ndash;2017.</p>
25 april
18:30 - 19:30

Plats

Sal Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Utvecklingen på den koreanska halvön - blir det fred nu?

Mats Engman generalmajor (ret), f d chef vid NNSC, säkerhetspolitisk expert vid Independent Views

Efter mer än 65 år av spänning, kärnvapenprov och andra provokationer på den koreanska halvön, så kunde vi under 2018 följa en serie av toppmöten mellan USA, Sydkorea och Nordkorea inklusive ett historiskt första möte mellan USA:s president och Nordkoreas ledare i Singapore. Högtidliga möten och ambitiösa deklarationer avlöste varandra. Men vad hände egentligen mer konkret? Har man kommit närmare ett fredsavtal? Har den militära spänningen minskat? Mats Engman ger en beskrivning av den förändrade strategiska situationen i Asien och en detaljerad bild av vad förhandlingarna har resulterat i, vilka utmaningar som kvarstår och parternas syn på dessa samt vad vi kan förvänta oss framöver. Blir det kanske ett fredsavtal 2019, samma år som Sverige och Sydkorea firar 60 år av diplomatiska förbindelser? Mats Engman kommer även att beröra den svenska insatsen på gränsen mellan Nord-och Sydkorea, som verkat i det tysta i mer än 65 år. En insats han själv var chef för 2015–2017.


Arrangör: Jönköping University

Vårfirande

30 april

13:00

<p>V&auml;lkommen att fira in v&aring;ren p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>Tisdagen den 30&nbsp;april firas v&aring;ren in med&nbsp;s&aring;ng,&nbsp;musik och v&aring;rtal.</p><p>Firandet &auml;ger rum ute p&aring; campus.</p><p><a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/varfirandet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
30 april
13:00

Plats

-


Direktlänk

Vårfirande

Välkommen att fira in våren på Jönköping University.

Tisdagen den 30 april firas våren in med sång, musik och vårtal.

Firandet äger rum ute på campus.

Läs mer här.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information