Yh-utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar - Yh - ger dig spetskompetens inom efterfrågade yrkesområden. Du utbildar dig till en yrkesroll som är tydligt efterfrågad på arbetsmarknaden eller kan kompetensutveckla dig inom det område du redan är verksam inom. I utbildningen kombinerar du teori med praktik, där minst 25 procent av utbildningen är förlagd inom respektive bransch.

Jönköping University erbjuder många spännande Yh-utbildningar inom områdena teknik, hälsa och pedagogik, oftast tillsammans med en samarbetspartner som:

  • Campusi12 i Eksjö
  • Campus Värnamo
  • Jönköpings Läns Byggmästareförening
  • Nova Oskarshamn
  • Sveriges Byggindustrier
  • Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby
  • Yrkeshögskolan Jönköping

Yh-utbildningar, start ht 2019

Antagningen till utbildningar med start hösten 2019 öppnar 15 mars och stänger 15 april. Men du kan redan nu anmäla ditt intresse till en eller flera av utbildningarna, så kommer vi att hålla dig uppdaterad, samt meddela dig när antagningen är öppen.

Lär dig att arbeta med automation och robotteknik för inom företag med avancerad tillverkning, med kunskap inom programmering, mekatronik, och visionteknik.

Lär dig att arbeta med att hjälpa människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att utvecklas, ta tillvara sina resurser och växa som individer.

Lär dig att arbeta som certifierad CNC-tekniker inom beredning och produktionsteknik, med fördjupad kunskap om tillverkningsprocesser.

Elkraftingenjör
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta som elkraftingenjör i avancerade styrsystem, med färdigheter inom projektering, driftsplanering och beredning.

Elprojektör
Jönköping, 1 år

Lär dig att arbeta som projektör, konstruktör eller tekniker inom elteknik, med särskilda färdigheter som CAD-ritare samt projektledning och dokumentation.

Fastighetsingenjör
Värnamo, 2 år

Lär dig att arbeta som fastighetsingenjör, energisamordnare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Lär dig att arbeta ute i fält med felsökning, service och reparation av mobila arbetsmaskiner, med särskild kompetens inom den senaste tekniken för branschen.

Ortopedtekniker
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med att prova ut, tillverka och anpassa ortopedtekniksa hjälpmedel, och att som en del i ett vårdteam arbeta patientcentrerat.

Lär dig att arbeta som chef inom bygg- och anläggningssektorn, och att med djup förståelse för byggproduktion inneha den centrala rollen i stora och små byggprojekt.

Polymeringenjör
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med plastkonstruktion, med förståelse för plasters användning och uppbyggnad, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning.

Process- och automationsingenjör
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med automation inom avancerad tillverkning, och att konstruera nya tillverkningsprocesser.

Produktionsutveckling
Värnamo, Jönköping, Nässjö, 1,5 år

Lär dig att att arbeta med kvalitet och hållbar produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

Lär dig att arbeta med att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter e-handelns logistikflöde, samt att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem.

Stödpedagog
Värnamo/Oskarshamn, 2 år (halvfart)

Lär dig att arbeta med att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Lär dig att arbeta som licensierad internationell svetsspecialist (IWS) och svetsansvarig, med förutsättningarna som krävs för att klara certifiering som svetsinspektör (IWI-S).

VA-projektör
Jönköping, 1 år

Lär dig att arbeta med att projektera för mindre och större VA-arbeten, och att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar för projekt inom vatten och avlopp.

Verktygsteknik
Värnamo, 1,5 år

Lär dig att arbeta med konstruktion och bearbetning av industriverktyg,  och att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning av verktyg.

Lär dig att arbeta med att skapa 3D-visualiseringar, modelleringar och bilder av städer, arkitektur, platser och miljöer, i nära samarbete med arkitekter, stadsplanerare och designers.

Lär dig att arbeta med att skapa 3D-visualiseringar, modelleringar och bilder av rum, möbler, inredningar, produkter, i nära samarbete med, designers och formgivare samt inrednings- och möbelarkitekter.

Vårdadminstration
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med information och dokumentation, och bidra till utvecklingen av vården som vårdadmininistratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare.

Värdeskapande logistik
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel, såsom e-handeln, regler, lagar och avtal.

Webbutvecklare .NET
Distans (Värnamo), 2 år

Lär dig att arbeta med den senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska webbsystem, och att projektorienterat säkerställa nytta, kvalitet och säkerhet för system.

Planerade Yh-utbildningar, start vt 2020

Lär dig att arbeta som arbetsledare inom byggbranschen,  med stor insikt i husbyggnad/anläggning och hela byggproduktionsprocessen.

Byggproduktionsledare
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta som arbetsledare inom byggbranschen,  med stor insikt i husbyggnad/anläggning och hela byggproduktionsprocessen.

Pågående Yh-utbildningar

Lär dig att arbeta med automation och robotteknik för inom företag med avancerad tillverkning, med kunskap inom mekatronik, industriell automation, visionteknik samt robotprogrammering.

Lär dig att arbeta med att hjälpa människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att utvecklas, ta tillvara sina resurser och växa som individer.

Lär dig att arbeta som arbetsledare inom byggbranschen,  med stor insikt i husbyggnad/anläggning och hela byggproduktionsprocessen.

Byggproduktionsledare
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta som arbetsledare inom byggbranschen,  med stor insikt i husbyggnad/anläggning och hela byggproduktionsprocessen.

Lär dig att arbeta som certifierad CNC-tekniker inom beredning och produktionsteknik, med fördjupad kunskap om tillverkningsprocesser.

Elkraftingenjör
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta som elkraftingenjör i avancerade styrsystem, med färdigheter inom projektering, driftsplanering och beredning .

Elprojektör
Jönköping, 1 år

Lär dig att arbeta som projektör, konstruktör eller tekniker inom elteknik, med särskilda färdigheter som CAD-ritare samt projektledning och dokumentation.

Fastighetsingenjör
Värnamo, 2 år

Lär dig att arbeta som fastighetsingenjör, energisamordnare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Lär dig att arbeta ute i fält med felsökning, service och reparation av mobila arbetsmaskiner, med särskild kompetens inom den senaste tekniken för branschen.

Integrationspedagog
Distans (Värnamo/Oskarshamn),
2 år

Lär dig att arbeta pedagogiskt med integrationsfrågor i HVB-hem, stödboende, skola och fritidshem, genom ökad kunskap, förståelse och kommunikation.

Ortopedtekniker
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med att prova ut, tillverka och anpassa ortopedtekniksa hjälpmedel, och att som en del i ett vårdteam arbeta patientcentrerat.

Lär dig att arbeta som chef inom bygg- och anläggningssektorn, och att med djup förståelse för byggproduktion inneha den centrala rollen i stora och små byggprojekt.

Polymeringenjör
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med plastkonstruktion, med förståelse för plasters användning och uppbyggnad, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning.

Produktionsutveckling
Värnamo, Jönköping, Nässjö, 1,5 år

Lär dig att att arbeta med kvalitet och hållbar produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

Lär dig att att arbeta med att leda, planera och ta ansvar inom anläggningsbranschen, och att genom kommunikation och samordning driva igenon projekt.

Lär dig att arbeta med att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter e-handelns logistikflöde, samt att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem.

Stödpedagog
Värnamo/Oskarshamn, 2 år (halvfart)

Lär dig att arbeta med att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Lär dig att arbeta som licensierad internationell svetsspecialist (IWS) och svetsansvarig, med de förutsättningar som krävs för att certifieras som svetsinspektör (IWI-S).

Verktygsmakare
Värnamo 1,5 år

Lär dig att arbeta med konstruktion och bearbetning av industriverktyg,  och att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning av verktyg.

Lär dig att arbeta med att skapa 3D-visualiseringar, modelleringar och bilder av städer, arkitektur, platser och miljöer, i nära samarbete med arkitekter, stadsplanerare och designers.

Lär dig att arbeta med att skapa 3D-visualiseringar, modelleringar och bilder av rum, möbler, inredningar, produkter, i nära samarbete med, designers och formgivare samt inrednings- och möbelarkitekter.

Vårdadminstration
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med information och dokumentation, och bidra till utvecklingen av vården som vårdadmininistratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare.

Värdeskapande logistik
Jönköping, 2 år

Lär dig att arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel, såsom e-handeln, regler, lagar och avtal.

Webbutvecklare .NET
Värnamo, 2 år

Lär dig att arbeta med den senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska webbsystem, och att projektorienterat säkerställa nytta, kvalitet och säkerhet för system.

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information