Korta Yh-utbildningar

För dig som är yrkesverksam och vill utvecklas inom ditt yrke finns nu möjligheten att gå en kortare Yh-utbildning! Du studerar samtidigt som du arbetar inom ditt yrkesområde.

Korta Yh-utbildningar riktade mot yrkesverksamma

Den digitaliserade byggprocessen
Distans (Jönköping), halvfart, 50 Yhp

Stärk din digitala kompetens för att möta byggbranschens ökade krav på digitalisering och samverkan!

Start våren 2021.

CNC-teknik automation
Distans (Jönköping), helfart, 90 Yhp

Stärk din kompetens inom CNC-teknik och skärande bearbetning för att möta branschens krav på ökad automation!

Start januari 2021.

Hållbar interkulturell kompetens
Distans (Värnamo/Oskarshamn), halvfart, 50 Yhp

Stärk din kommunikativa kompetens och kulturella förståelse för att möta din branschs ökade krav på interkulturell kommunikation!

Start september 2021.

6 skäl att gå en Yh-utbildning

Yh är ett koncept som bygger på samarbete med dina framtida arbetsgivare. Utbildningarna är framtagna för att matcha kompetensbehoven i arbetslivet. Det innebär att du får skräddarsydd kompetens för din nya yrkesroll och att det är lätt att få jobb. Över 90% av våra examinerade får ett jobb inom det område som de är utbildade för, inom sex månader efter examen.
Yh är en inspirerande blandning av teori och praktik. Cirka 25% av Yh-utbildningen sker genom praktik på ett eller flera företag (LIA, Lärande i arbete). Det ger dig värdefulla erfarenheter och kontaktytor redan under utbildningen.
 1. Yh är ett smart sätt att göra karriär. Om du redan trivs i ditt jobb men vill utvecklas vidare och få nya uppgifter är Yh-utbildningen rätt sätt att stärka din kompetens.
 1. Yh är ett tryggt sätt att byta yrke. I framtiden kan vi räkna med att vi får byta karriär många gånger i livet. För att vi måste – men främst för att vi vill. Yh-utbildningen är ett effektivt och tryggt sätt att skaffa sig ny yrkeskompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.
På en Yh-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Många av utbildningarna är upplagda för att kunna kombineras med jobb och familj. Särskilt dessa korta utbildningar är designade för att du ska kunna fortsätta bo kvar på din ort och arbeta samtidigt som du studerar.
Yh tar hänsyn till din erfarenhet och förmåga. Även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven så har du en chans att komma in. Minst 20% av studieplatserna på en Yh-utbildning kan tillsättas efter individuell bedömning.

Antagningsprocessen

 • 5 maj: Ansökan öppnar
 • 1 juni: Ordinarie ansökan stänger (ev. öppet för sen ansökan)
 • 1 juni: Sista dag att ansöka om kompetenskartläggning
 • 20 juni: Sista kompletteringsdag (gäller ej kompetenskartläggning)
 • v.28 (senast): Antagningsbesked skickas ut
 • 29 juli: Sista svarsdatum på erbjuden plats

Du behöver styrka följande förkunskapskrav för att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning:

Grundläggande behörighet

 1. gymnasieexamen från gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 3. bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 5. intyg om behörighet från folkhögskola
 6. 3 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt godkända betyg i Svenska A, Engelska A samt Matematik A

Har man ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska behöver man styrka de kunskaper i svenska som behövs.

OBS! Då högskolan inte har tillgång till någon betygsdatabas måste du själv skicka in dina gymnasiebetyg. Vi godkänner inte skärmdumpar/utdrag ur antagning.se utan bedömer endast originalbetyg.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs oftast en särskild behörighet. För att se vad som krävs för just den utbildning du sökt se respektive utbildnings programsida.

Arbetslivserfarenhet

Om arbetslivserfarenhet krävs ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg.

Intyget ska innehålla följande:

 • datum när man påbörjade anställningen
 • datum när man slutade eller om man fortfarande är anställd
 • vad man är anställd som
 • hur mycket man arbetar/arbetat i % eller antal timmar
 • vara påskrivet och daterat av arbetsgivare eller motsvarande

Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor, vård av barn intygas med barnets personbevis.

Obs! Anställningsavtal är inte giltiga som underlag för meritvärdering. Vi bedömmer inte heller CV eller personliga brev utan bifogade handlingar.

Du kan komplettera med meriter i din ansökan (se länk i mail du fick i samband med ansökan) eller till e-post YHantagning@ju.se

Kompetenskartläggningsformulär för studerande

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan vi på din begäran göra en individuell bedömning, en s k kompetenskartläggning, av dina samlade meriter. Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten.
Blanketten hittar du i din ansökan.

Om det blir fler sökande till utbildningen än antalet utbildningsplatser kommer urvalet att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag den 1 juni.

Läs mer om urvalsprov häröppnas i nytt fönster.

Efter att alla bedömningar är gjorda förbereds urvalet. Resultatet av urvalet meddelas i ett antagningsbesked, där det framgår om du är antagen, reserv eller struken. 

Svara för att behålla din plats

Du måste svara både om du vill behålla antagen plats eller reservplats även om du vill lämna återbud. Läs informationen på beskedet noga.

Reservantagning

Direkt efter sista svarsdatum börjar reservantagning. Vi kallar reserver allt eftersom vi får in återbud och håller på fram till ca en vecka efter utbildningsstart. Vi hör av oss via  e-post eller telefon.

Efter det att ordinarie ansökan har stängt, kan du till vissa utbildningar göra en sen ansökan. De sena ansökningarna behandlas i inkommandeordning. Det innebär att plats erbjuds till dig som har sökt sent ifall det finns platser kvar på utbildningen, och platserna erbjuds i den ordning som den sena ansökan har inkommit.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se

Andreas Backlund: 036 – 10 14 70

Emma Gullberg: 036 – 10 11 60

Lena Neij-Pettersson: 036 – 10 10 54

Sidan uppdaterad 2020-11-11