För dig som är yrkesverksam och vill utvecklas inom ditt yrke finns möjligheten att gå en kortare Yh-utbildning! Du studerar samtidigt som du arbetar inom ditt yrkesområde.

Korta Yh-utbildningar riktade mot yrkesverksamma

Antagningsprocessen

Antagningen till korta Yh-utbildningar kan skilja sig från ordinarie antagning, eftersom utbildningarna kan börja vid andra tillfällen än ordinarie terminstarter.

För mer information, se respektive programsida och antagningssidan.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se

  • Andreas Backlund: 036 – 10 14 70
  • Emma Gullberg: 036 – 10 11 60
  • Lena Neij-Pettersson: 036 – 10 10 54