Platschef – Bygg och anläggning

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1 år, 200 Yhp

Studieort: Jönköping och Malmö

Programstart: Våren 2021

Som platschef inom bygg och anläggning har du den centrala rollen i alla typer av byggprojekt. Utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av att jobba som arbetsledare och vill utvecklas vidare i karriären.

Jobbet som platschef inom byggindustrin är ett varierande yrke som erbjuder många vidare utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmarknad. Utbildningen är utformad i nära samarbete med den regionala byggindustrin för att möta branschens behov. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Asplunds Bygg, Brantås Bygg, NCC, PEAB, Skanska, Byggmästar´n i Skåne, NIMAB, Servicekuben, PEAB, Thage & Söner, Ledarna samt Byggföretagen. De lokala medlemsföretagen inom Byggföretagen Syd är viktiga samarbetspartners i arbetet med att säkerställa kvaliteten i utbildningen. Utbildningen kommer att ge dig en djup förståelse för de olika processerna byggproduktion och förbereder dig för ett framtida jobb som platschef. Eftersom utbildningen avser kompetensutveckling för redan yrkesverksamma går den också att kombinera med ditt nuvarande arbete .

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 35 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

 

I utbildningen ingår en certifikatsförberedande utbildning för Betong klass I. Certifikatet bekostas inte av utbildningen. För att kunna erhålla certifikat för Betong klass 1 behöver du ha certifikat för Betong klass II innan du påbörjar utbildningen till klass I. Vi rekommenderar dig att ha certifikat för Betong klass II.

 

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen ges i samverkan med Byggföretagen, dess medlemsföretag i och Jönköpings Läns Byggmästareförening. Utbildningen genomförs i Byggföretagens lokaler i Jönköping och Malmö.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som platschef inom bygg- och anläggningssektorn.

Mer information

Melanie Blockley (Melanie.blockley@byggforetagen.se)
Tel: 040 35 26 51

Utbildningstillfället i Malmö

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Ort: Malmö
Studieform: Campusbaserad
Sista anmälan: 2020-10-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper
och
3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande
- Arbetsledare, bygg eller anläggning
- Byggledare, bygg eller anläggning
- Projektledare, bygg eller anläggning

Platschefsrollen 25 Yhp
Förberedelseansvar 25 Yhp
LIA 1 25 Yhp
Anbudsansvar 25 Yhp
Produktionsansvar 50 Yhp
LIA 2 25 Yhp
Platschef inom bygg och anläggning 25 Yhp