Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2020-03-15 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Visualisering av rum, inredningar och produkter, 400 yhp

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens, inredningsarkitektens och möbelformgivarens roller, i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på prototypframtagning och på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg. Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och företagen som vi samarbetar är aktiva i utbildningen. Utbildningen ger dig kunskaper för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings-, modellerings- och kommunikationsprocesser för inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle. Du får kunskaper och färdigheter att framställa modelleringar, visualiseringar och bilder med hög kvalitet för olika skeden i inrednings- och formgivningsprocesser.


Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, inredningsarkitekter, designers, formgivare, konstnärer, fotografer och 3D-artister. Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modellering, visualiseringar och bildframställning. Du får arbeta med programvaror som används på arkitektkontor och hos andra arbetsgivare, till exempel 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Utbildningen genomförs i studiomiljö och liknar en verklig arbetssituation. Vi gör även studieresor i Sverige och utomlands där vi besöker formgivare och möbeltillverkare.

 

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Altopunto, BSK Arkitekter, IKEA, Lammhults, Liljewall arkitekter, Sweco, och Zynka/Semren Månsson.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning kan du jobba som visualiserare av rum, inredningar och produkter på arkitektkontor och inredningskontor, inom möbelindustrin och hos produkttillverkare för inredd miljö. Yrkesrollen finns även representerad hos andra företag som har behov av att visualisera rum, inredningar och produkter som till exempel industridesigners, eventföretag, mäklarföretag och reklambyråer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet Visualisering av rum, inredningar och produkter ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bild alt Teknik 1 alt Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT037
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Visualisering av rum, inredningar och produkter

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Arkitektur, inredning och rum 25 Yhp
Modellering och visualisering 25 Yhp
Form-material-ljus-färg 25 Yhp
Visualisering av form-material-ljus-färg 25 Yhp
Bildkommunikation och projektarbete 25 Yhp
Grafisk design och presentation 25 Yhp
LIA -­ Lärande i arbete I 50 Yhp

År 2

Inredning, möbler och produkter 25 Yhp
Interiör visualisering 25 Yhp
Komplexa rum och interiörer 25 Yhp
Rörlig bild och VR i rum och inredningar 25 Yhp
Destinationsdesign 25 Yhp
Examensarbete - Visualisering av inredning, rum och produkter 25 Yhp
LIA -­ Lärande i arbete II 50 Yhp

Kontakta oss