Studerandeinformation Yh

Denna information är för alla Yh-studerande vid Jönköping University. För mer specifik information angående vad som gäller på ditt Campus, prata med din utbildningsledare.

Visste du att JU:

  • Är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examensrättigheter på Yh-nivå, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
  • Har fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Tekniska Högskolan och Jönköping International Business School
  • Har ett av Sveriges mest internationella campus och är en av landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte
  • Är bland de bästa i världen på forskning inom familjeföretagande, åldrande, gjutning och entreprenörskap
  • Erbjuder cirka 80 olika högskoleprogram, flera helt på engelska, och närmare 200 fristående kurser
  • Har ungefär 11 500 högskolestudenter, varav 2 200 är internationella
  • Har 23 Yh-utbildningar och drygt 650 Yh-studerande
Läs merLäs mindre

Kom igång på JU

REGISTRERA DIG OCH AKTIVERA DITT ANVÄNDARKONTO

Som ny studerande måste du registrera dig på sidan ju.se/registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få delta i undervisningen, bli berättigad till studiemedel från CSN och få ett användarkonto. Du kan registrera dig 24 timmar efter uppropet. Registrering görs inför varje ny termin.

Om processen är otydlig kan du följa den här lathunden!PDF

SKAFFA JU-KORTET

Du behöver JU-kortet för att få tillgång till Högskolebibliotekets service och lokaler. JU-kortet beställer du i samband med registrering och kontoaktivering och är ett bevis på att du är studerande vid JU. Med JU-kortet kan du även få studentrabatter och reducerat pris för parkering på högskolan med mera. Mer information hittar du på ju.se/jukortetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN

Som Yh-studerande på JU är det frivilligt att vara medlem i Studentkåren. Ett medlemskap i Studentkåren är väldigt fördelaktigt, då du får ta del av den service som Studentkåren erbjuder i form av representation, aktiviteter, information och stöd. Studentkåren hittar du i Studenternas Hus. När du har betalat kåravgiften fungerar JU-kortet som medlemsbevis. Läs mer på jonkopingsstudentkar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT HELPDESK

Om du behöver hjälp med inloggning, har glömt ditt lösenord till nätverk eller mejlsystemet Outlook, eller har andra datorproblem kontaktar du IT Helpdesk.

ju.se/helpdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tel: 036-10 11 12

Besök: A-huset, 3:e våningen

Läs merLäs mindre

Service Center

STÖD TILL STUDERANDE

Personalen i Service Center finns till för att hjälpa dig som studerande, svarar på dina frågor eller ser till att du får hjälp av rätt person. Här kan du ställa studierelaterade frågor, få intyg från Ladok, hjälp med vägvisning, köpa parkerings-tillstånd och mycket mera.

I Service Center finns också JU-shoppen där du kan köpa profilprodukter som kläder, muggar och pennor.

Har du frågor kontakta: educationsupport.ju.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller besök ju.se/servicecenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ÖPPETTIDER

07:30 – 16:30

Tors: 11:30 – 16:30

PARKERING

Köper du biljett för enstaka dagar gäller grusparkeringen nedanför Hälsohögskolan/Campus Arena. I Service Center kan du köpa ett P-tillstånd som är giltigt månadsvis för parkering på anvisade platser.

Läs merLäs mindre

Fusk och avskiljande

Fusk

Fusk definieras vid JU som "att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas".

Om du blir påkommen med att fuska på en examination kommer händelsen att utredas av utbildningsledare, och om det framkommer att fusk har förekommit kommer ditt resultat från det momentet inte räknas med i betygsättningen.

Avskiljande

Vid allvarliga förhållanden kan du som studerande avskiljas från utbildningen. Detta innebär att du inte längre är välkommen att delta i undervisningen eller vistas i lokalerna, och du skrivs ut från utbildningen.

Avskiljande kan bli aktuellt ifall din närvaro i utbildningen utgör en säkerhetsrisk för andra studerande, personal eller egendom.

Om anledning till avskiljande föreligger kommer frågan utredas av utbildningsledaren, där du som studerande ska få möjlighet att yttra dig. Beslut om eventuellt avskiljande fattas sedan av fackhögskolans VD.

Läs merLäs mindre

Jönköpings studentkår

OM STUDENTKÅREN

Jönköpings Studentkår är en förening för alla studenter och studerande vid Jönköping University. De arbetar för att alla 8 500 medlemmar ska få en fantastisk studietid.

Arbetet innefattar allt från att arrangera resor och aktiviteter på campus till att erbjuda projekt och föreningar som du kan engagera dig i. Förutom den studiesociala biten lägger Studentkåren ner stort arbete på att representera studenter och studerande så att din röst blir hörd. Studentkåren kan alltså liknas vid ett fackförbund som ser till att du får den utbildningskvalitet, studenthälsa och det studiesociala liv du förtjänar.

Läs mer om vad du får ut som medlem på jonkopingsstudentkar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STUDENTKÅRENS RECEPTION

Studentkårens reception hittar du på bottenplan i Studenternas Hus (D).

Här kan du fynda studiematerial till bra priser och köpa biljetter till resor och arrangemang som Studentkåren anordnar. Öppet varje dag 10.00-14.00.

Följ på instagram:@justudentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch facebook.com/jkpgstudentkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt facebookgruppen "New student at Jönköping University"

Läs merLäs mindre

Studie- och karriärvägledning

KARRIÄRVÄGLEDNING PÅ CAREER CENTER

På Career Center möts studenter och yrkesliv. Här kan du få personlig karriärvägledning, feedback på ditt CV och kontakter med framtida arbetsgivare på både den svenska och den internationella arbetsmarknaden. Du hittar Career Center i hus A på campus.

Kolla in Career Centers olika aktiviteter på ju.se/careercenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STUDIEVÄGLEDNING

Om du har frågor om dina studier kan du först och främst vända dig till studievägledare på det lärcenter där du studerar, men du kan även få vägledning och information av den allmänna studievägledningen som finns på Jönköping University.

Kontakta din utbildningsledare för information om lärcentrets studievägledning.

Läs merLäs mindre

Högskolebiblioteket

OM HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

Mitt på campus, i Jönköpings Mekaniska Werkstads gjuterihall från 1914, ligger Högskolebiblioteket. Det är en historisk byggnad med en unik och inspirerande atmosfär och en mötesplats för högskolans alla studenter och forskare. Här kan du studera i lugn och ro eller söka information i våra böcker, tidskrifter och databaser. Många av dem når du direkt via din dator, mobil eller surfplatta.

ju.se/biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns allt du behöver veta om biblioteket.

LÅNEKORT

Du använder ditt JU-kort för att låna på biblioteket.

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER

Måndag – torsdag 08:00 – 20:00

Fredag 08:00 – 18:00

Lördag 11:00 – 15:00

KULTUR PÅ CAMPUS – KULTUR FÖR ALLA!

På onsdagar kl. 12.00 bjuds det på en halvtimmes kulturinslag i Högskolebiblioteket. Gäster under åren har varit både lokala och välkända musiker, författare, konstnärer, komiker, idrottare m fl.

Läs mer på ju.se/campuskulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller facebook.com/JUkulturpacampuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs merLäs mindre

Leva och bo

LETAR DU EFTER BOSTAD?

ju.se/bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi samlat information och tips om hur du kan söka bostad. Du kan också kolla in bostadsportalerna studbo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt minhyresvard.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Studentkårens bostadssidor finns ytterligare information – jonkopingsstudentkar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra tips är att annonsera på exempelvis Blocket eller Facebook.

Har du frågor om boende så har Accomodation Office drop-in på Service Center mån–tor 13:00 – 14:00

STUDENTHÄLSAN

Studenthälsan är öppen för högskolans studenter och studerande och besöken är kostnadsfria. På Studenthälsan kan du träffa KBT-terapeuter och kuratorer för bokade besök. Det finns även en sjuksköterska som tar emot på drop-in. Du kan även boka Studenthälsans ljusrum.

Mer information om Studenthälsans serviceutbud samt kontaktvägar hittar du på ju.se/studenthalsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs merLäs mindre

PingPong – Webbaserad lärplattform

INTERAKTIVITET MELLAN STUDERANDE OCH LÄRARE

Vår webbaserade lärplattform heter PingPong och används som stöd i undervisningen. I PingPong lägger lärarna upp föreläsningsmaterial och annan information om sina kurser. I PingPong kan också studenter och lärare kommunicera om annat som rör kurserna. Där görs även kursutvärderingar. PingPong hittar du på ju.se/pingponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Obs: Under det närmsta året kommer PingPong att bytas ut mot lärplattformen Canvas.

PINGPONGS ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I vissa kurser förekommer tentamen i PingPong. För att kunna göra tentamen via PingPong krävs ett aktivit användarkonto samt tillgång till aktuell PingPong-aktivitet

I PingPong finns även en aktivitet för studerandeinformation. Där samlas all information från Jönköping University som de studerande behöver veta.

Läs merLäs mindre

Stöd, service och administration

LADOKS WEBBTJÄNSTER

Ladok är ett studieadministrativt system där du kan registrera dig på kurser, se studieresultat, skapa studieintyg och anmäla dig till tentamen.

ju.se/ladoklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UTBILDNINGSADMINISTRATION

Har du frågor om din kurs-registrering i Ladok eller andra studieadministrativa frågor, kontakta utbildningsadministrationen. För information om vem som är administratör för din Yh-utbildning, kontakta utbildningsledaren.

ANTAGNING/EXAMEN

I hus A på Campus i Jönköping finns personal som kan hjälpa dig med frågor om bland annat antagning, studiedokumentation och examen. Kontakta dem på yhantagning@ju.se

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Särskilt pedagogiskt stöd erbjuds dig med dokumenterad funktionsnedsättning.

Läs mer om vad som menas med funktsionnedsättning och särskilt pedagogiskt stöd på ju.se/studentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under Service och sen Stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Läs merLäs mindre

Jämställdhet och likabehandling

POLICY

Alla utbildningar där Jönköping University är huvudman omfattas av en policy för likabehandling, där det tydliggörs att ingen student eller studerande ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Jönköping University arbetar aktivt med att förebygga och förhindra att studenter utsätts för diskriminering och trakasserier. För detta finns en likabehandlingsplan, som gäller för alla utbildningar där Jönköping University är huvudman. Likabehandlingsplanen hittar du på ju.se/likavillkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OLIK-ombud

Det finns särskilda ombud för lika villkor (OLIK-ombud) för respektive fackhögskola på JU som du som studerande kan vända dig till om du anser att du har utsatts för trakasserier eller diskriminering.

Läs merLäs mindre

Studier och idrott

Jönköping University vill att det ska vara enkelt för dig som utövar en idrott att kombinera detta med högre studier, oavsett om du utövar en idrott på elitnivå, på breddnivå eller genom vår specifika satsning inom rodd.

CAMPUS ARENA

Jönköping University har en egen friskvårdsanläggning, Campus Arena, som innehåller en sporthall och ett gym med spinning- och gymnastiksal. Sporthallen används på dagarna till idrottsundervisning, större föreläsningar och evenemang. På kvällarna anordnar Studentkårens idrottsförening JUSA sportaktiviteter för sina medlemmar.

Campus Arena drivs av Nordic Wellness.

Läs merLäs mindre

Sidan uppdaterad 2020-05-07

Sidan uppdaterad 2020-05-07