Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp
Till ansökan

Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men även både natur- och beteendevetenskapliga ämnen såväl som kurser inom vetenskap och akademisk skolning. Genom utbildningen fördjupar du ditt kunnande i relation till din kommande profession och din kunskap sätts på prov såväl teoretiskt som praktiskt.


De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden.


Under utbildningen vidgas ditt sjuksköterskeperspektiv för att göra dig redo för yrkeslivet. Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord. Jönköping University har en genomgående internationell prägel och inom sjuksköterskeprogrammet ökas möjligheten till internationella erfarenheter genom att hela termin 4 har engelska som undervisnings- och examinationsspråk.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Under dina studier kommer du att erbjudas VFU inom kommunal vård, sjukhusvård (somatik och psykiatri) samt på vårdcentral. Totalt erbjuds 21 veckor VFU inom programmet uppdelade över termin 2-6. Kraven för teoretiskt kunnande fördjupas inför varje period. Detta kommer ge dig en gedigen insikt i yrkets skiftande karaktär och ge dig en stabil grund att stå på. I samband med VFU kommer resor inom hela Jönköpings län att förekomma. Mer information om VFU hittar du på VFU-handboken på JU.se.

 

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland sjuksköterskestudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

During the fourth semester education will be conducted mainly in English as international students attend the nursing program during this semester. This contributes to a clear international perspective at home and broadens the international understanding even for students that do not have the possibility to study abroad. For those who wish to study abroad we have several partner universities all over the world.

När du tagit din sjuksköterskeexamen väntar en spännande arbetsmarknad på dig och som sjuksköterska har du ett stort antal karriärvägar. Som nyutexaminerad sjuksköterska har du den grundläggande kunskapen kring din profession och nu fortsätter resan mot fördjupad kunskap. Professionen kräver ett livslångt lärande och för den som vill kan fördjupade omvårdnadskurser, specialistutbildning, forskningsstudier eller kanske ledarskapsengagemang vara aktuellt. På JU erbjuder vi flera specialistutbildningar.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Studiegrupp Jönköping

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Jönköping
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-52345

Studiegrupp Värnamo

Ort: Värnamo
Programstart: Hösten 2022
Anmälningskod: HJ-52346

Studiegrupp Eksjö

Inga tillfällen ges för studiegrupp Eksjö under hösten 2022.

Ort: Eksjö
Programstart: Våren 2022
Anmälningskod: HJ-52349

År 1 - Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder

Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 hp

Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp

Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp

Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp


År 2 - Att stärka människans hälsa - sjuksköterskans professionella omvårdnad

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp

Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp

Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp

Palliativ omvårdnad 4,5 hp

Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp

Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp


År 3 - Den självständiga och professionella sjuksköterskan

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp

Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp

Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp

Omvårdnad examensarbete 15 hp

Studentprojekt

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt omvårdnad
  • Hälsohögskolan