Röntgensjuksköterska

Att kombinera högteknologisk kunskap och mötet med människor är Röntgensjuksköterskans spännande vardag. Utbildningen ger dig stor medicinsk och teknisk kunskap, och en stadig grund för framtida självständigt arbete.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi, 180 hp

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Radiografin har en tydlig klinisk orientering och för yrket är planering, genomförande och utvärdering central kunskap. Utvärderingen gäller undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos och strålningssäkerhet. I röntgensjuksköterskans yrkesroll behövs också kunskaper inom bland annat anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

 

När du arbetar som röntgensjuksköterska kommer du att möta människor i alla åldrar och med olika vårdbehov. Mötet mellan dig och patienten är centralt, och generellt handlar det om korta möten som bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet.

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik. Under handledning får du delta i klinisk verksamhet vid röntgenavdelningar och vårdavdelningar i och utanför länet. Du får nytta av dina teoretiska kunskaper när du möter patienter och självständigt får utföra undersökningar och behandlingar inom den diagnostiska verksamheten.

För dig som vill studera utomlands sker utbyte med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket Erasmus Radiography Group (ERG). Det finns även möjlighet att få stipendium till att utföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. I samband med internationella utbyten kan vissa kurser helt eller delvis ges på engelska.

Som röntgensjuksköterska utför du radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du assisterar också vid behandlingar som interventioner.

 

Yrket gör dig lämplig som sektionsledare, vårdenhetschef och vårdutvecklare inom radiologisk verksamhet samt konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag. Möjligheten till jobb efter studierna är mycket god. Vill du specialisera dig ytterligare kan du rikta in dig på primär bildgranskning, lektor och forskning.

Programmet Röntgensjuksköterskeprogrammet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod: HJ-52326
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

År 1

Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Psykologi, grundkurs 7,5 hp 
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Medicinsk fysik, 7,5 hp
Sjukdomslära, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi fortsättningskurs, 7,5 hp

År 2

Radiografi, klinisk baskurs 7,5 hp
Personcentrerad vård 15 hp
Medicinsk bildbehandling 7,5 hp
Radiografi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp
Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik 7,5 hp
Radiografi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

År 3

Radiografi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 22,5 hp
Vetenskaplig fortsättning inom radiografi 7,5 hp
Radiografi, examensarbete 15 hp
Valbara kurser (exempel):

  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention 7,5 hp
  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning PET/SPECT 7,5 hp
  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi 7,5 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.