Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 16 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi, 180 hp
Till ansökan

Översikt röntgensjuksköterska

Utbildningen är uppbyggd som distansutbildning där antal träffar på campus varierar beroende på vald studieort. Mer information under studera på distans.

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Radiografin har en tydlig klinisk orientering och för yrket är planering, genomförande och utvärdering central kunskap. Utvärderingen gäller undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos och strålningssäkerhet. I röntgensjuksköterskans yrkesroll behövs också kunskaper inom bland annat anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

När du arbetar som röntgensjuksköterska kommer du att möta människor i alla åldrar och med olika vårdbehov. Mötet mellan dig och patienten är centralt, och generellt handlar det om korta möten som bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus. Se det på vår Youtube kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Studieort Jönköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan i Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på något av sjukhusen inom Jönköpings län i första hand, i vissa fall kan sjukhus utanför regionen ta emot studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer att variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Linköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion till praktisk träning kommer att ske på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen samt under den praktiska träningen inför verksamhetsförlagd utbildning kommer du att bli placerad inom Region Östergötland på något av sjukhusen i Linköping, Motala eller Norrköping. Den praktiska träningen omfattar ca 30 dagar, och den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal dagar på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 1-4 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Växjö

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på något av sjukhusen i Ljungby eller Växjö. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år. Åtta dagars verksamhetsförlagd utbildningen inom Omvårdnad kan komma att ske inom Jönköpings Län (höstterminen 24).


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Kalmar

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad inom Region Kalmar län på något av sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år. Åtta dagars verksamhetsförlagd utbildning inom Omvårdnad kan komma att ske inom Jönköpings Län (höstterminen 24).


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik. Under handledning får du delta i klinisk verksamhet vid röntgenavdelningar och vårdavdelningar i och utanför länet. Du får nytta av dina teoretiska kunskaper när du möter patienter och självständigt får utföra undersökningar och behandlingar inom den diagnostiska verksamheten.

 

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland röntgensjuksköterskestudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

För dig som vill studera utomlands sker utbyte med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket Erasmus Radiography Group (ERG). Det finns även möjlighet att få stipendium till att utföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. I samband med internationella utbyten kan vissa kurser helt eller delvis ges på engelska.

Som röntgensjuksköterska utför du radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du assisterar också vid behandlingar som interventioner.

 

Yrket gör dig lämplig som sektionsledare, vårdenhetschef och vårdutvecklare inom radiologisk verksamhet samt konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag. Möjligheten till jobb efter studierna är mycket god. Vill du specialisera dig ytterligare kan du rikta in dig på primär bildgranskning, lektor och forskning.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52530
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi
Ort: Kalmar
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52546
Ort: Växjö
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52547
Ort: Linköping
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52538

Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Programansvarig