Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik inriktning Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet, 180 hp

Översikt

Det ställs höga krav på att moderna nätverks- och servermiljöer är säkra, stabila och tillgängliga. Utbildningen ger dig kunskap om design, implementation och drift för att tillgodose användares och verksamheters behov av IT-infrastruktur samt kunskap om de tjänster som används i moderna nätverks- och servermiljöer. Cybersäkerhet är ett tema som genomsyrar hela programmet.


Som student har du tillgång till den senaste tekniken i dygnet runt-öppna datorsalar och fullt utrustade nätverkslaboratorier. Våra labbsalar är en naturlig mötesplats mellan studenter från olika årskurser och ger dig möjligheter att bygga upp ett starkt kontaktnät.


Utbildningen genomförs i nära samarbete med näringslivet och gästföreläsare från kända branschföretag berättar om de senaste trenderna kring säkerhet, teknikutveckling och behoven som finns i näringslivet.

Via Cisco Networking Academy har vi rätt att utbilda och utfärda akademicertifikat inom CCNA (Cisco Certified Network Associate). I våra nätverkslaboratorier finns sponsrade brandväggar från cybersäkerhetsföretaget Fortinet. Förutom detta använder vi hårdvara och mjukvara från ledande företag som Cisco, Microsoft, VMware, HPE med flera. Det ger dig en utmärkt bas som student när du utforskar området kring nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med branschen genom 10 veckors NFK, näringslivsförlagd kurs, i slutet av år två. Exempel på praktikplats är IT-konsultbolag (t ex Atea och Cygate), Internetleverantörer och stadsnät (t ex Telia Company och Jönköping Energi) eller IT-avdelningar på företag, skolor och myndigheter. Yrkesverksamma medverkar även genom bl. a gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom utlandsstudier får du internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med nätverk, IT-infrastruktur och cybersäkerhet hos IT-konsultföretag, nätoperatörer och företag med IT-avdelningar. Du kan också arbeta i gränslandet mellan teknik och verksamhet, exempelvis som informationssäkerhetsansvarig, systemförvaltare eller IT-strateg. Din kompetens är bred och arbetsmöjligheterna många.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Engelska A.
Anmälningskod: HJ-52532
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik inriktning Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Informatik
  • Tekniska Högskolan