Internationellt arbete - inriktning globala studier

Hela världen blir din arena. En examen i internationellt arbete ger dig stora möjligheter på flera arbetsmarknader. Utbildningen garanterar en högkvalitativ praktikplats, stora nätverk och teoretiska verktyg att förstå samhällsutvecklingen.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier, 180 hp

Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden. Programmet ger bred kunskap och förståelse för globala utmaningar.

 

Under utbildningen får du, utifrån sociologiska, kulturgeografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar, analysera och skapa en djupare förståelse för den globala samhällsutvecklingen. Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående under utbildningen.

 

Mycket kurslitteratur är på engelska. Vissa kurser läser du med internationella studenter och dessa ges helt på engelska.

 

Teoretiska kurser varvas praktiska moment genom bl a studiebesök, verksamhetsförlagd utbildning och MFS, Minor Field Studies.

Programmet har 15 hp VFU, verksamhetsförlagd utbildning i 10 v. Genom vårt nätverk erbjuder vi alla studenter en praktikplats.

 

Du kan välja om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Programmet har väl uppbygga samarbeten med företag och organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Exempel på verksamhetsområden är miljö- och hållbar utveckling, migration och integration, biståndsarbete och fredsbevarande arbete.

 

Vi har platser i bl a östra Afrika, Palestina, Guatemala, Östeuropa och Sverige. Du har också möjlighet att söka en egen praktikplats.

Termin fyra ger möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Då kan du fördjupa dina kunskaper i globala studier eller komplettera din utbildning med andra kurser inom till exempel språk, kommunikation, ekonomi eller projektledning.

 

Under sista terminen kan du söka MFS-stipendium och genomföra fältstudien till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Utbildningen är en bred och samhällsvetenskaplig, och ger ingen specifik yrkestitel. Däremot får du en stabil grund att stå på. Kombinationen av djupa teoretiska kunskaper inom globala studier och praktiskt inriktade kurser ger en helhetssyn på utvecklingsfrågor, och du kan arbeta som analytiker eller praktiker.

 

I Sverige finns ett stort behov av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet. Utbildningen förbereder dig för fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingsarbete. Idag efterfrågas kunskaper och kompetenser kopplade till Agenda 2030 och de globala målen.

 

Tidigare studenter återfinns inom offentlig, privat och idéburen sektor, i välgörenhets- och biståndsorganisationer, globalt. Yrkesroller är analytiker, samordnare, utredare, projektledare, handläggare, verksamhetsutvecklare, programkoordinatorer och hållbarhetsstrategiker.

Efter examen väljer många att läsa vidare. Du kan t ex söka masterprogrammet Sustainable Communication.

Programmet Internationellt arbete - inriktning Globala studier ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod: HJ-52247
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

År 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion 7,5 hp
Theories and issues in International Relations 7,5 hp
Sustainability Challenges
15 hp

År 2

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp
Utlandsstudier/alt. campusförlagda kurser inom programmet 30 hp

År 3

Management and Planning 7,5 hp
Intercultural Encounters 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp

ProgramöversiktPDF

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.