Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 hp

Översikt

Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet, kunna växa och utvecklas. Näringslivet har, speciellt inom den varuproducerande sektorn, ett stort behov av ingenjörer som har kunskap inom produktutveckling och produktion. Det är inte ovanligt att ingenjörer får en befattning som kräver kunskaper i ekonomi, produktionsteknik, logistik, kvalitet och arbetsorganisation.


Utbildningen är därför inriktad på att ge dig insikt i hur teknik och ekonomi påverkar varandra i olika delar av förädlingskedjan. Du får omfattande kunskaper i naturvetenskap och teknik, kombinerat med ekonomi, produktionssystem, produktutveckling, arbetsorganisation och kvalitet.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Programmet utbildar framtida ingenjörer och ledare med tvärvetenskaplig kompetens att hantera och utforma hållbara värde och försörjningskedjor samt genomföra förändringsarbete. En sådan profil är mycket attraktivt för moderna, globala företag och organisationer som verkar inom områdena inköp, kvalitet, produktion och logistik.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52543
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig