Byggnadsutformning med arkitektur

Hantera befintliga byggda miljöer och utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur. Kompetensen får du genom en utbildning som lär dig att delta i den konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp

Byggbranschen är en bransch med många inriktningar. I dag ser vi många exempel på spännande projekt med ny och utmanande gestaltning som förenar form och teknik, och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Där spelar byggbranschens aktörer en nyckelroll. I utbildningen lär du dig allt ifrån planering och utformning till projektering, produktion och förvaltning. Du blir ingenjör med kunskaper i både utformning och teknik.

 

Under utbildningen får du breda kunskaper i byggnadsteknik, utformning, planering och produktion. Arkitektur handlar om att gestalta vår byggda miljö med hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör med inriktning mot byggnadsutformning är du en viktig del i den processen.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Du kan arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och tillsammans med arkitekter delta i utformningsprocessen. Du kan också arbeta som bland annat bygglovs-, plan- och fastighetsingenjör.

 

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Anmälningskod: HJ-52210
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur

År 1

Arkitekturhistoria 3 hp
Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1
7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5hp
Envariabelanalys 9 hp
Geografiska informationssystem (GIS) 6 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Bostadsplanering 6 hp
Building Information Modelling, projekt 2: Analys och simulering-utformning 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp
Ombyggnad 6 hp
Samhällsplanering: Det offentliga rummet (Urban Space) 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

År 3

Arkitektur och teknik 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3: Krav och verifiering - Utformning
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4: Projektering och detaljering- Utformning 9 hp
Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Examensarbete 15 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.