Fördjupad kunskap inom användbarhet, teknik och organisation

”Fördjupad kunskap inom användbarhet, teknik och organisation.”

Användbarhet är ett kvalitetsbegrepp och hur användbar en produkt eller tjänst är beror helt på i vilket sammanhang den används. Förståelse för användarens behov och hur de är kopplade till organisationens mål bidrar till att se helheten, hur en produkt eller tjänst på bästa sätt leder till att förväntade effekter uppnås.

Kristina Wollter, Projektledare Knowit

Kristina Wollter, Projektledare Knowit

Masterprogrammet UX-design och IT-arkitektur ger dig fördjupad kunskap inom användbarhet, teknik och organisation vilket kommer bli viktigare och viktigare ju större plats digitaliseringen får i våra liv. Oavsett om vi sitter med mobilen hemma i soffan eller framför datorn på jobbet.

På Knowit brinner vi för just detta, att se till helheten när vi är med våra kunder på deras digitala resa. Visualisering av sambandet mellan användare, teknik och verksamhetens mål är nyckeln till att utveckla produkter och tjänster som bidar till önskade effekter.

Sidan uppdaterad