Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre och Filosofie magisterexamen med
huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Studieort: Distans

Programstart: Hösten 2020 

Till ansökan (öppnar 15 september)

Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation. Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Högskolan Kristianstad (HiK) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Lnu). Programmet genomförs på halvfart.

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Finns möjlighet till forskarutbildning inom omvårdnad.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 20
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-MS180
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre 7,5 hp (Jönköping University)
Personcentrerat förhållningssätt och palliativ vårdfilosofi, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)
Vetenskapliga metoder med inriktning mot vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)
Geriatrisk omvårdnad I, 7,5 hp (Lunds Universitet)
Geriatrisk omvårdnad II, 7,5 hp (Högskolan i Kristianstad)
Examensarbete för magister i omvårdnad, med inriktning vård av äldre 15 hp (Jönköping University)
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnad av äldre 7,5 hp (Göteborgs Universitet)
Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.