Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design, 120 hp

Översikt

Det här programmet är för dig som vill designa och utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Som student får du använda kreativa metoder för att designa, visualisera, utveckla och testa nya produkter genom att använda både virtuella modeller och fysiska prototyper. Programmet lyfter fram vikten av framgångsrik produktframtagning genom att ha ett nära samarbete med välkända företag i branschen under utbildningens gång.

Det här masterprogrammet har två inriktningar, Design och Digitalisering. Du väljer en av de två inriktningarna. Integrationen av produkterna och tillverkningen tillsammans med produkternas hållbarhet är viktiga delar i programmet.

Programöversikt för programmet Product Design

Du kan ladda ned programöversikten här. Pdf, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inriktning Digitalisering

Den första inriktningen fokuserar på digitala verktyg och automation inom produktutveckling. Studenter som väljer digtaliseringsinriktningen läser kurser inriktade mot maskinteknik med fokus på att använda digitala verktyg för att verifiera konstruktioner, omdesigna, automatisera och optimera produkter. Digitaliseringen tar en brett perspektiv genom att inkludera alla stadier av produktutveckling med särskilt fokus på design för producerbarhet och utmaningar kopplade till hållbarhet. Inriktningen innehåller praktiska, projektbaserade kurser i nära samarbete med våra partnerföretag som är direkt involverade i utbildningen genom gästföreläsningar, handledning, studiebesök och bedömningsnämnder.

Exempel på projekt inom programmet.

Inriktning Design

I den andra inriktningen står konsumentupplevelsen, produktens estetik samt produkt- och användarinteraktion i fokus. Inriktningen fokuserar på labbarbete, praktiskt arbete med olika material, verktyg och digitala verktyg för att generera designkoncept. Industridesignstudenterna har tillgång till en gemensam designstudion där varje student har sin egen arbetsstation med PC och digital ritplatta.


Exempel på projekt inom inriktningen digitalisering

Gemensamt för båda inriktningarna

Våra partnerföretag förser studenterna med verkliga projekt och utmaningar som säkerställer att utbildningen har verklig relevans. Eleverna har fri tillgång till våra LAB där de uppmuntras att skapa prototyper och testa sina idéer. Båda inrtikningarna innehåller samläsning med programmet Production Engineering and Management för att säkerställa att studenterna på ett integrerat sätt får in produktionsperspektivet i produktutvecklingsarbetet.

För att ytterligare stärka kopplingen till industrin och för att du som student ska få mer praktisk erfarenhet, så innehåller utbildningen flera projektkurser där du får möjlighet att samarbeta med olika företag, ett exempel är Ikea projektet.

Med en examen från Product Design är du attraktiv på arbetsmarknaden genom att du har med dig kunskap både i de kreativa och analytiska delarna av produktutveckling. Programmet förebereder dig för karriärer som produktutvecklare.

 

Utexaminerade från programmet kommer också att kunna ta sig an uppgiften att förbättra produktutvecklingsprocessen i företag och föreslå hur man kan förbättra kunskapsåteranvändningen och effektivisera produktutvecklingen. Utöver de kreativa aspekterna av programmet tränas även ingenjörsanalyser som innefattar till exempel strukturanalys och optimering.

 

Programmet är också förberedande för en roll som doktorand vid universitet och institut.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik eller byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktion) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs 15 hp i matematik, 7.5 hp inom CAD samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS186
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design

Studentprojekt - Inriktning Design

Här är några av de tidigare studentprojekten från kurser inom industridesignspåret samt examensarbetet.

 

För att se fler studentprojekt klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studentprojekt - Inriktning Digitalisering

Här är några av de tidigare studentprojekten från kurser i digitaliseringsspåret samt examensarbetet. Klicka på respektive bilder för att se projekten.


Tillgångar som studenter kan ta del av genom programmet.


JTH Labben

Programstudenterna har tillgång till de så kallade JTH LABs som innehåller en stor arbetsyta med en intilliggande stor och välfylld verkstad. Studenterna tillbringar det mesta av sin tid med praktiskt arbete i de olika kurserna och har fri tillgång till de många faciliteter vi erbjuder.


Print farm

Vi finner det naturligt att använda många prototypverktyg och så mycket som möjligt för att testa idéer och utvärdera koncept. Våra elever har fri tillgång till vår skrivargård som består av över 20 PRUSA minis och ett par större skrivare. Lycka till med tryckningen!


Design studio

Industridesignstudenterna får en egen arbetsplats i designstudion.


Lerverkstad

Att arbeta med lera är ett naturligt steg för att bedöma form, storlek och ergonomi.

peter-andersson-profil

Peter Andersson | Programansvarig, Universitetslektor|Inriktning Design

peter.andersson@ju.se


Innan Peter blev industridesignlärare har han arbetat som designer inom olika företag i cirka 10 år, som Electrolux i Stockholm, Lenovo i Peking, Avalon innovation i Stockholm och Inoda + Sveje i Milano. Han har designat en mängd olika produkter från möbler till kylskåp, medicinska robotar, cyklar och mobila enheter. Han har en masterexamen i designteknik från Luleå tekniska universitet och en masterexamen i design från Domus Academy i Milano. Han fokuserar på att berätta en bra historia genom design, designprocessen, ytmodellering och visualisering.

En av lärarna på programmet.

Moe Soheilian |Universitetslektor|Inriktning Design

moe.soheilian@ju.se


Det här är Moe, en skicklig designer med en unik blandning av expertis inom arkitekturteknik, industriell design och forskning. Moe har en kandidatexamen i arkitekturteknik, magisterexamen i industriell design och tre års forskningserfarenhet inom ljusvetenskap. Som arkitekt har Moe arbetat flera år i Dubai från småskaliga produkter till storskaliga arkitektoniska projekt. Som industridesigner samarbetade han med företag som IKEA för att designa en stol och med ITAB för att designa ett självutcheckningssystem. När det kommer till ämnet produktdesign anser Moe att en snygg design inte bara ska vara estetiskt tilltalande, utan också framkalla en stark emotionell respons genom att utforska olika attribut inom produkten som form, färg och textur.

En av lärarna på programmet.

Mirza Cenanovic |Universitetslektor|Inriktning Digitalisering

mirza.cenanovic@ju.se


Med en bakgrund inom maskinteknik och beräkningsvetenskap har Mirza undervisat och bedrivit forskning inom området sedan 2012. Hans forskning fokuserar främst på utveckling av beräkningsmetoder, därför har han ett stort intresse för teknisk programmering och implementering av nya modeller. Efter att ha tagit sin doktorsexamen 2017 har Mirza varit mycket engagerad i undervisningen i mekanik, hållfasthetslära, finita elementmetoden samt andra högtekniska kurser som involverar programmering och beräkning. Mirza lever efter filosofin att alltid sträva efter kunskap och lärande genom implementering. Hans favoritcitat är av Richard Feynman: "Det jag inte kan skapa förstår jag inte"

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Tekniklektor
  • Tekniska Högskolan