Tekniskt basår

60 fup

Programstart: Hösten 2020

Tekniskt basår kompletterar din behörighet inom matematik, fysik och kemi och ger dig en garanterad plats på något av högskole- eller civilingenjörsprogrammen på Tekniska Högskolan.

Under programmets gång får du möjlighet att komplettera din kunskap i de ämnen som behövs för att fortsätta studera ett ingenjörsprogram på Tekniska Högskolan. Tekniskt basår kan antingen läsas på campus i Jönköping eller på distans.

Basår i Jönköping

Väljer du att studera tekniskt basår på plats i Jönköping sker undervisningen i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Basår på distans

Vill du studera på distans genomför du dina studier på valfri plats. Via webben tar du del av studiematerial bestående av direktsända föreläsningar, filmer, skrivna dokument samt håller kontakt med lärare och studiekamrater. Laborationer i kemi och fysik genomförs vid 2–3 obligatoriska helgträffar per termin. Träffarna är förlagda på Tekniska Högskolan.

Studenter berättar​

I filmen nedan berättar några studenter om sina upplevelser av Tekniskt basår.

Tekniskt basår är en förberedande utbildning och leder inte till någon examen. Efter godkänd utbildning får du kursbevis med betyg i enskilda ämnen.

Tekniskt basår är en förberedande utbildning och leder inte till någon examen. Efter godkänd utbildning får du kursbevis med betyg i enskilda ämnen. När studierna är avklarade och godkända är du garanterad en plats på något av följande ingenjörsprogram:

Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur

Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Datateknik: Inbyggda system

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management

Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning

Maskinteknik: Produktutveckling och design

Industriell Produktframtagning (Civilingenjör)

Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör)

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 60 fup
Nivå: Gymnasienivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 1a eller 1b eller 1c. Eller: Matematik A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Basår i Jönköping

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Basår på distans

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Matematik 1
Matematik 2
Fysik
Kemi

I matematik läses kurser motsvarande en komplettering från gymnasiets kurs 1a till 1c, kurs 2c, kurs 3c samt kurs 4.

I fysik läses motsvarande gymnasiets kurs 1 och 2.

I kemi läses motsvarande gymnasiets kurs 1.

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Basår i Jönköping

Anmälningskod: HJ-52188

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Basår på distans

Anmälningskod: HJ-52189

Till ansökan (öppnar 16 mars)