Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Webbutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att lära studenterna att utveckla webbaserad klient/server-mjukvara och API:er, med särskild tonvikt på klientmjukvara för datorer och mobilenheter. Kursen introducerar även tekniker och praxis för att utvärdera sådana klienter och tjänster.

Kursen innehåller följande moment:
- JavaScript (ECMAScript)
- TypeScript
- HTML, CSS, och Document Object Model
- HTTP och RESTful API-design
- HTML5-funktioner och Progressive Web Applications
- WebAssembly
- Web Content Accessibility Guidelines
- Prestandamätningar
- Informationssäkerhet på webben

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Databasteknik 7,5 hp, Objektorienterad programutveckling 7,5 hp och Datakommunikation 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TWUN13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-02 11:03:28