Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig informationssökning (Scientific Literature Search) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp och metoder inom vetenskaplig informationssökning. Först presenteras de olika typerna av vetenskaplig litteratur och hur de utnyttjas inom det vetenskapliga samfundet. Referenssystem presenteras med utgång från de olika typerna av vetenskaplig litteratur som existerar. I slutet av kursen ska studenten även vara förtrogen med att välja och använda ett för ämnet lämpligt referenssystem.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till de vanligaste typerna av vetenskaplig litteratur och skillnaden mellan dessa
- Metoder för sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis via bibliotekets resurser
- Olika referenssystem och presentation av hur de fungerar i praktiken
- Analys och presentation av relevanta forskningsresultat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVEG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-18 10:08:04