Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

IT-arkitektur 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom området IT-arkitektur med fokus på infrastrukturarkitektens arbetsområden. Att kunna beskriva ett företags arbete och organisation med arkitekturer blir allt viktigare i takt med att informationssystemen blir mer komplexa.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till IT-arkitektur
- Beskrivning av olika roller inom en organisation med koppling till IT-arkitektur
- Beskrivning av olika arkitekturer och arbetsmetodiker kopplade till IT-arkitektur
- Tillämpning av arkitekturer och metodiker på ett utvalt case
- Implementation av verktyg för Configuration Management (CM)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 30 hp inom informatik

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTAK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-08-15 08:18:50