Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Systemadministration - Virtualisering och molntjänster 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen visar hur virtualisering av servrar kan användas för att bättre utnyttja befintlig hårdvara, förenkla hantering av driftsäkerhet, backup, återställning av data samt övervakning av tjänster. Kursen presenterar flera olika sätt för virtualisering utifrån vanligt använda tjänster på medelstora företag. I laborationer sätts en virtualiserad miljö upp, denna miljön kopplas sedan samman med publika molntjänster.


Kursen innehåller följande moment:
- Servervirtualisering och konsolidering
- Ekologiska och ekonomiska fördelar med servervirtualisering
- Central lagring och datacenterlösningar
- Molntjänster för infrastruktur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Systemadministration – Windows, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSVK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-02 11:03:17