Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skriptprogrammering (Introduction to Script Programming) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen börjar med att gå igenom grunderna i imperativ programmering. Ett programmeringsspråk på högnivå kommer att användas för att exemplifiera dessa koncept. I början av kursen kommer fokus ligga på att skapa enklare konsolprogram. Fokus kommer sedan vara att utveckla och implementera algoritmer för att lösa olika problem.
Kursen innehåller följande moment:
- Grunderna i imperativ programmering
- Integrerade utvecklingsmiljöer
- Programsyntax i ett högnivåspråk
- Grunderna i ett programmeringsspråk
- Skapandet av algoritmer
- Konsolprogram (input och output)
- Användning av olika dataformat i programmering, t.ex. XML, JSON, CSV
- Läsa och skriva information till och från filer
- Grunderna i objektorienterad programmering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSPG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-08-18 16:48:50