Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Systemadministration - Introduktion 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar komponenter hos en dator och dess uppbyggnad. Kursen introducerar även hårdvarans samspel med operativsystem, samt ett operativsystems grundläggande uppbyggnad och komponenter. Kursen introducerar även grundläggande begrepp och metoder inom vetenskaplig informationssökning. Först presenteras olika typer av vetenskaplig litteratur och hur de utnyttjas inom det vetenskapliga samfundet. Referenssystem presenteras med utgång från de olika typerna av vetenskaplig litteratur som existerar. I slutet av kursen ska studenten även vara förtrogen med att välja och använda ett för ämnet lämpligt referenssystem.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande systemadministration, termer och begrepp
- Datorns olika komponenter samt uppbyggnad
- Grundläggande uppbyggnad hos operativsystem
- Introduktion till olika operativsystem för servrar och klienter
- Komponenter i ett operativsystem; filsystem, nätverk, brandväggar, rättigheter, etc.
- Introduktion till de vanligaste typerna av vetenskaplig litteratur och skillnaden mellan dessa
- Metoder för sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis via bibliotekets resurser
- Olika referenssystem och presentation av hur de fungerar i praktiken
- Analys och presentation av relevanta forskningsresultat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSIG12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-06-07 15:42:57