Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skalbara och feltoleranta system 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att lära studenterna utveckla skalbara och feltoleranta backend-tjänster för driftsättning hos molnleverantörer. Kursen bygger vidare på och kompletterar tidigare i programmet utvecklade kunskaper om programmering, metoder för mjukvaruutveckling och testning, och webben som driftplattform. Kursen ger också en bred förståelse för utveckling av parallella och distribuerade system.

Kursen innehåller följande moment:
- Parallellprogrammering (trådar/processer, locking, mutexar, semaforer, etcetera)
- Distribuerade systemarkitekturer
- Designmönster för cloud computing
- Integrationstestning
- Lasttestning och kostnadsberäkning för molntjänster
- Container orchestration

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Webbutveckling 7,5 hp och Mjukvaruutveckling 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSFN14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-11-30 13:23:36