Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Systemadministration - Databaser 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp databasers funktion och uppbyggnad på en nivå som lämpar sig för databasadministratörer. Kursen behandlar hur databassystem installeras, konfigureras och underhålls med fokus på drift och underhåll.

Kursen innehåller följande moment:
- Installation och grundläggande konfiguration av databaser
- Databasers uppbyggnad och lagring av data i filsystemet
- Databasers koppling till användarinterface
- Backup, spegling och replikering av databaser
- Databasspråket SQL

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Systemadministration – Windows, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSDK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2024-02-19 12:48:17