Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsbyggnad 9 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en bred överblick över det konkreta samhällsbyggandet, och ge förståelse för byggandets roll i samhällsutvecklingen, med ett tydligt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i samhällsplanering som tillämpas i ett projektarbete. Kursen ger också övergripande kunskaper om de olika faser och steg ett byggnadsprojekt genomgår från idé och planering till färdigt projekt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSBG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-06-19 11:25:15