Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Systemadministration – Windows 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar systemadministration och vanliga nätverkstjänster i Windows-miljöer. En av de mest använda tjänsterna är katalogtjänsten som hanterar användarkonton och central administration. Kursen presenterar även kringtjänster som behövs för att stödja katalogtjänsten, samt teori och praktik inom kontoadministration, lagring av användardata, klientadministration, grupphantering, säkerhet, restriktioner och molntjänster.

Kursen innehåller följande moment:
- Grunder och olika komponenter i operativsystemet Windows
- Systemadministration i Windows-miljöer
- Katalogtjänster och deras funktion
- Säkerhet kopplat till katalogtjänster
- DNS och namnuppslagning
- Konfiguration och hantering av klienter
- Användarrättigheter och central lagring
- Central administration, policyer och användarrättigheter
- Automation och användandet av skript
- Windows-miljöer i molnet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Systemadministration - Introduktion, 7,5 hp samt Systemadministration - Linux, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSAK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:37:57